Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomo¶ci oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Maj±tkowych   

 

 


Oddział w Olsztynie

 

 


 

Telefony kontaktowe:

Prezes (089) 523-36-79

Wiceprezes kom. 501 069 872

Skarbnik kom. 608 055 150 

UWAGA OD DNIA 1 KWIETNIA 2019

GODZINY OTWARCIA BIURA:

PONIEDZIAŁEK i ¦RODA GODZ. 15:30 - 17:00

CZWARTEK GODZ. 15:30 - 17:00

pierwszy i ostatni każdego miesi±ca

WTOREK I PIˇTEK - BIURO JEST NIECZYNNEREGIONALNY PEŁNOMOCNIK PFSRM DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

PONIEDZIAŁKI W GODZ. 10.00-11.30 po wcze¶niejszym umówieniu telefonicznym


Telefon stacjonarny: 89 527 9238
Komórka: 608 470955

 

 

AKTUALNO¦CI
_______________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

  Olsztyn, dnia 15.06.2022 r.

 

K O M U N I K A T

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PSRWN w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. (czwartek) godz. 1700 - I termin godz. 1715 - II termin Miejsce zebrania: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres ostatnich 3 lat.
4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Wybór Prezesa Oddziału.
10. Wybór członków Zarządu Oddziału (do pięciu członków).
11. Wybór Komisji Rewizyjnej (do pięciu członków).
12. Wybór Sądu Koleżeńskiego (do pięciu członków).
13. Dyskusja nad strategią dalszej działalności Oddziału.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Wybór Delegatów na XI Walny Zjazd Delegatów PSRWN
16. Wolne wnioski.

________________________________________________________________________________

logo

POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMO¦CI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-532 Olsztyn, ul. Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro

tel./ faks 521 49 60

_____________________________________________________________________________


 

 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomo¶ci Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk