Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik
Oddział w Olsztynie

 

 


 

Telefony kontaktowe:

Prezes (089) 523-36-79

Wiceprezes kom. 501 069 872

Skarbnik kom. 608 055 150 

UWAGA OD DNIA 1 KWIETNIA 2019

GODZINY OTWARCIA BIURA:

PONIEDZIAŁEK i ŚRODA GODZ. 15:30 - 17:00

CZWARTEK GODZ. 15:30 - 17:00

pierwszy i ostatni każdego miesiąca

WTOREK I PIĄTEK - BIURO JEST NIECZYNNEREGIONALNY PEŁNOMOCNIK PFSRM DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

PONIEDZIAŁKI W GODZ. 10.00-11.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym


Telefon stacjonarny: 89 527 9238
Komórka: 608 470955

 

 

AKTUALNOŚCI
_______________________________________________

 

________________________________________________________________________________

logo

POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

10-532 Olsztyn, ul. Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro

tel./ faks 521 49 60

_____________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 13.10.2020 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 1700 - 2015 na szkolenie (4 godz. - 2 pkt) na temat:
"NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 19.09.2020 ROKU.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O STANIE OBIEKTU"

   zajęcia w formie warsztatów


Forma szkolenia: online MICROSOFT TEAMS - szczegółowe informacje na email.

Prowadzący szkolenie: Mgr inż. Zbigniew Zysk
Rzeczoznawca Majątkowy   Nr 1827  
Inżynier budownictwa lądowego Uprawnienia budowlane nr 143/79/OL

Uczestnictwo odpłatne:

- 20 zł - rzeczoznawcy majątkowi oraz praktykanci
                            - 30 zł - pozostałe osoby nieposiadające uprawnień zawodowych
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 19.10.2020 r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, INFORMACJE dot. szkolenia: tel. 501-069-872

 

Wiceprezes
                                                                                                            Przemysław Samełko

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

 

 

_____________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 16.09.2019r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 19.10.2019r. (sobota) w godzinach 1000 - 1700 na szkolenie (4 pkt ) na temat:
"Warsztaty dla praktyków czyli powrót do źródeł wyceny"
   zajęcia w formie warsztatów
Miejsce szkolenia:    Warmiński Klimaty, Tomaszkowo ul. Drozda 30, 10-034 Stawiguda
Prowadzący szkolenie: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Uczestnictwo odpłatne: - 150 zł - rzeczoznawcy majątkowi oraz praktykanci
                                         -  250 zł - pozostałe osoby nieposiadające uprawnień zawodowych
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 17.10.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; 501-069-872

Wiceprezes
                                                                                                            Przemysław Samełko

 

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

 

_____________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 16.09.2019r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

 Z A P R A S Z A
w dniu 28.09.2019r. (sobota) w godzinach 1000 - 1400 na zajęcia warsztatowe (2 pkt ) na temat:
"Problemy wyceny lasów".

Miejsce szkolenia:   Wiata przy Leśniczówce Stary Dwór (las sąsiadujący z Kortowem)
Prowadzący szkolenie: Wojciech Dąbrowski - leśniczy leśnictwa Stary Dwór, Andrzej Nowak -rzeczoznawca majątkowy.
Uczestnictwo: odpłatne - 30 zł-
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 26.09.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać  wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl  lub faksem:(89) 521-49-60

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; 501-069-872
Zarys tematyki (praktycznej w lesie) :  podział powierzchniowy lasu, szacunek brakarski, cechy drzewostanu wpływające na wartość lasu. Na zakończenie przewidujemy ognisko.

Zapraszamy na relacje fotograficzną ze szkolenia - DOWNLOAD

 

Wiceprezes
                                                                                                            Przemysław Samełko

_____________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 15.05.2019r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 15.06.2019r. (sobota) w godzinach 1000 - 1700 na szkolenie ( 4 pkt ) na temat:
"Wybrane zagadnienia prawne dotyczące służebności przesyłu"   zajęcia w formie wykładów
Miejsce szkolenia:    Warmiński Klimaty, Tomaszkowo ul. Drozda 30, 10-034 Stawiguda
Prowadzący szkolenie: Piotr Zamroch
Uczestnictwo odpłatne: - 150 zł - członkowie oraz praktykanci PSRWN Oddział Olsztyn
                                         -  250 zł - pozostałe osoby
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 05.06.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; 501-069-872

 

                                                                                                                     Wiceprezes
                                                                                                            Przemysław Samełko

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

 

_______________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 27.03.2019r.

  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

 Z A P R A S Z A
w dniu 17.04.2019r. (środa) w godzinach 1630 - 1930 na zajęcia warsztatowe ( 2 pkt ) na temat:
"Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne- zagadnienia warsztatowe".

Miejsce szkolenia:    NOT Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, aula parter
Prowadzący szkolenie: Jerzy Korejwo, rzeczoznawca majątkowy
Uczestnictwo: odpłatne - 20 zł
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 10.04.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać  wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl  lub faksem:(89) 521-49-60

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; 501-069-872

 

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

 

                                                                          Wiceprezes
                                                                                                            Przemysław Samełko

 

_______________________________________________________________________________

                                                                         Olsztyn, dnia 18.03.2019r.

 

INFORMACJA  

Niniejszym informujemy, że dnia 06-03-2019 r. na Walnym Zebraniu Członków Oddziału PSRWN Olsztyn, zgodnie z § 38 punkt 6 Statutu, została ustalona nowa składka członkowska, która od 1 maja 2019 r. wynosi 30 zł w skali miesiąca.  Dotychczasowa składka wynosząca 25 zł została podniesiona o 5 zł. Stara składka obowiązywała od około 15 lat. Konieczność jej podniesienia wynika z kilku powodów, a między innymi z konieczności realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu. Te nowe zadania to:

1. Starania zakupu dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis;

2. Zakup i udostępnienie członkom cenników Jednostkowych Robót i Obiektów.

 Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym przez zespół Wydawnictwa C.H.Beck
Zgromadzone są tam wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H.Beck  między innymi  NIERUCHOMÓŚCI.   W Bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromna baza orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy.  Obecnie trwają rozmowy nad uzyskaniem dostępu do ww. systemu.

Odnośnie Cenników pragniemy stworzyć stale aktualizowaną bibliotekę dostępną na naszej stronie www wyłącznie dla  członków  Stowarzyszenia.

Za Zarząd
Ryszard Cymerman

_______________________________________________________________________________

                                                                         Olsztyn, dnia 20.02.2019r.

 

        K O M U N I K A T

         Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę
na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału PSRWN w Olsztynie,

które odbędzie się w dniu 06 marca 2019 r. (środa) godz. 1630   -  I termin,
                                                                                   godz. 1645   -  II termin.
Miejsce zebrania: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres ostatnich 3 lat.
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybór Prezesa Oddziału.
 10. Wybór członków Zarządu Oddziału (do pięciu członków).
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej (do pięciu członków).
 12. Wybór Sądu Koleżeńskiego (do pięciu członków).
 13. Dyskusja nad strategią dalszej działalności Oddziału.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 15. Wybór Delegatów na X Walny Zjazd Delegatów PSRWN.
 16. Wolne wnioski.

                                                                                             Prezes Zarządu Oddziału

Ryszard Cymerman      

 

do pobrania:walne.pdf

_______________________________________________________________________________

                                                                         Olsztyn, dnia 06.02.2019 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A


w dniu 20.02.2019r. (środa) w godzinach 1700 - 2000 na zajęcia warsztatowe ( 2 pkt ) na temat:
"  Służebności gruntowe w działaniu rzeczoznawcy majątkowego ".
Tezy wykładu:

1. Projektowanie obszarów służebności oraz ustalanie wynagrodzeń
za ustanowienie służebności :
-służebność drogi koniecznej,
- służebność osobista /dożywocie/,
- służebność przesyłu.     
 2. Projektowanie obszarów bezumownego
korzystania z nieruchomości związanych z sieciami przesyłowymi oraz
ustalanie wynagrodzeń z tego tytułu.

Miejsce szkolenia:    NOT Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, aula parter
Prowadzący szkolenie: Jerzy Korejwo, rzeczoznawca majątkowy
Uczestnictwo:  nieodpłatne
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 17.02.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,

telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

 

Wiceprezes Andrzej Nowak

_______________________________________________________________________________

                                                                         Olsztyn, dnia 3.12.2018 r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia

na warsztaty z zakresu wyceny nieruchomości ( 2 punkty )
połączone ze spotkaniem wigilijnym   

Termin spotkania: 19 grudnia 2018r. /środa/  godz. 17:00-20:00
Miejsce spotkania: Restauracja "Warmińskie Klimaty" ,Tomaszkowo ul. Drozda 30

Uczestnictwo: odpłatne - 20 zł
Wpłaty na konto: PKO BP S.A.ODDZ.2 w OLSZTYNIE 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu: do 11 grudnia 2018r. 
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).

Program zebrania:
?Prezentacja standardu " Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego przyjętego przez Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju - wykładowca prof. dr hab. Ryszard Cymerman
?Poczęstunek wigilijny,
?Informacje stowarzyszeniowe
?Problematyka szkoleń w roku 2019

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

 

Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.11.2018r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków

Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowo-warsztatowe na temat:

          "Ochrona danych osobowych oraz przepisy w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa"

            Główne tezy:

                  - jak zabezpieczyć swoją firmę i dane transakcyjne w nowej sytuacji
                    prawnej,
                 - jak przygotować biuro, pracowników i sprzęt do nowych wymogów
                   ustawowych,
                - jak przygotować podstawowe dokumenty wewnętrzne firmy do ochrony
                 danych osobowych.

DATA ZEBRANIA: 17.11.2018 r. (sobota)  godz. 1000 - 1800   

MIEJSCE:                  NOT Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, aula parter

PROWADZĄCY:    Marek Wiśniewski, prezydent PFSRM, Warszawa

UCZESTNICTWO: koszt 150 zł dla członków Stowarzyszenia  i praktykantów, 200 zł dla
                                 pozostałych uczestników
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 14.11.2018r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefon/fax: 89-521-49-60

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

                                                                             

 

                                                                             

Olsztyn, dnia 20.09.2018r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 13.10.2018r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na zajęcia szkoleniowo-warsztatowe na temat:
              " Rzeczoznawca majątkowy a zmiany w prawie nieruchomościowym ".


Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego i ich wpływu na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
1. Grunt za 12% wartości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2. Szybciej, taniej, standardy urbanistyczne zamiast planu miejscowego - specustawa mieszkaniowa.
3. Własne podwórko - m.in. znaczenie oceny operatów szacunkowych, zapisy umowne o obowiązku potwierdzania aktualności operatu szacunkowego, doskonalenie zawodowe i zakaz statystyki w wycenie.


Miejsce szkolenia:    Pensjonat "Warmińskie Klimaty ",  ul. Drozda 30,  Tomaszkowo

Prowadzący szkolenie: Paweł Duciak, Warszawa. Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji publicznej od ponad piętnastu lat związany z wyceną nieruchomości i zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Współautor komentarza do najnowszej ustawy przekształceniowej. 

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
9.30 - 10.00    Serwis kawowy
10.00 - 13.00    wykład
13.00 - 13.30     Przerwa obiadowa
13.30- 13.45     Serwis kawowy
13.45 - 18.00    wykład

 Odpłatność za szkolenie: 150,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                   200,-zł (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 9.10. 2018 r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną: e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

Wiceprezes Andrzej Nowak

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

________________________________________________________________________________

                                                                             Olsztyn, dnia 24.04.2018r.

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie, w ramach realizacji programu szkoleń członków Stowarzyszenia, uprzejmie zaprasza na zebranie szkoleniowe na temat:

" RODO - Unijna reforma ochrony danych osobowych.
Zastosowanie na polskim rynku ".
                             Wykładowca mgr Zbigniew Kubiński.

Szkolenie, organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r.
( wtorek ) w godz. 10.00 - 15.00  ( 6 godzin edukacyjnych ) w Hotelu Kopernik
w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 37.

Zgłoszenia na seminarium proszę składać na druku załączonego formularza  na adres organizatora. 

Załączniki:

1) Program szkolenia

2) Formularz zgłoszenia

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.03.2018r.

        

     Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Prawo wodne - nowy system gospodarowania wodą" 

1. Wody i nieruchomości - wzajemne powiązania

2. Nowe zasady obrotu gruntów pod wodami stojącymi

3. Opłaty za usługi wodne ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

 

DATA ZEBRANIA: 20.03.2018 r. (wtorek)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:                  NOT w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, aula -parter

PROWADZĄCY:     Konrad Turkowski

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 16.03.2018r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

 Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 01.02.2018r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza

członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Nowe przeliczniki wartości drzewostanów  w procedurach szacowania nieruchomości leśnych"

1. Zasady wyceny gruntów leśnych przeznaczonych na cele leśne oraz na cele inwestycyjne

2. Procedury szacowania drzewostanów leśnych techniką szczegółową i wskaźnikową

3. Wycena drzewostanów techniką wskaźnikową z wykorzystaniem nowych przeliczników na
wybranych przykładach

 

DATA ZEBRANIA: 14.02.2018 r. (środa)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:                  UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 2

PROWADZĄCY:     Andrzej  Nowak

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 12.02.2018r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

ZAŁACZNK

                                                                                                             Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział
w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 03.06.2017r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
"Służebności publiczne"

 

Miejsce szkolenia:         Hotel Jabłoński, Dorotowo 74B,
Prowadzący szkolenie: Mirosław Gdesz, sędzia Sądu Administracyjnego w Warszawie                               
Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

       930 - 1000   

 • Serwis kawowy

      1000 - 1300   

 • Aktualne problemy publicznego obrotu nieruchomościami

- ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne
- użytkowanie wieczyste w świetle aktualnego orzecznictwa  

1300 - 1330  

 • Przerwa obiadowa

     1330- 1345    
     Serwis kawowy

     1345 - 1800   

 •      Służebność publiczna ustanawiana w trybie ugn :

         -  Przesłanki wydania decyzji w trybie art. 124 ugn 
-  Rokowania z właścicielami
-  Ograniczanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
-  Odszkodowanie z tytułu ograniczenia
-   Decyzja o czasowym ograniczeniu na remont albo konserwacja - art. 124b ugn
-   Przesłanki zastosowania art. 126 ugn

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                  200,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).                 
     Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego.

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn
nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości
    uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 28.05.2017r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

5. INFORMACJE  dot. szkolenia  udzielane telefonicznie:   89/523-38-52
                                                                                                

 

ZAŁACZNIK

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

 

________________________________________________________________________________

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

" Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ".
Tezy:
                                     - Opinia biegłego sądowego
       - Rodzaje opracowań dla potrzeb sądowych
           - Udział biegłego w postępowaniu przed sądem.

 

DATA ZEBRANIA: 19.04.2017 r. (środa)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:    UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 201

PROWADZĄCY:     Jerzy Korejwo, rzeczoznawca majątkowy

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 14.04.2017r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr faksu: 89-521-49-60, nr tel. 89-523-38-52.

INFORMACJE dot. zebrania: tel.  (89) 523-38-52. 

ZAŁACZNIK

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 01.12.2016r.

 

           Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na spotkanie z wigilijnym poczęstunkiem.

 

Termin spotkania: 14 grudnia 2016r. /środa/  godz. 1700-2000

Miejsce spotkania: Klub Absolwenta "Arton", Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4  (naprzeciwko Starej  Kotłowni, wejście jak do stołówki studenckiej - niski parter).
Uczestnictwo: nieodpłatne
 Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu: do 12 grudnia 2016r. 
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie  pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60  codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).

Tematyka  zebrania:

 1. Informacje stowarzyszeniowe
 2. Współpraca rzeczoznawców majątkowych
 3. Problematyka szkoleń w roku 2017

                                                                                                            Wiceprezes
Andrzej Nowak

 

________________________________________________________________________________

                                                                         Olsztyn, dnia 07.11.2016r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 19.11.2016r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:
"Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości"

Miejsce szkolenia:  Hotel Jabłoński, Dorotowo 74B,
Prowadzący szkolenie: dr hab. Jacek Zyga, rzeczoznawca majątkowy                              
Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
     9 30 - 10 00   

 • Serwis kawowy

     10 00 - 13 00   

 • Analiza prawnych podstaw obliczania wartości nakładów z tytułu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 

    13 00 - 13 30  

 • Przerwa obiadowa

     13 30- 13 45    
     Serwis kawowy
     13 45 - 18 00   

 • Rozliczanie nakładów  właścicieli nieruchomości w sytuacji  naliczania opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury.
 • Rozliczanie nakładów posiadaczy zależnych i samoistnych z właścicielami, na etapie znoszenia współwłasności, wspólności majątkowej oraz spadkobierców.

 Odpłatność za szkolenie: 100,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                150,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 15.11.2016 r.  - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:  e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 5214960
                                                                     

 

                                        Wiceprezes
                                                                                                         Andrzej Nowak

ZAŁACZNIK

 

 

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 03.10.2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 22.10.2016r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
"Nowe uregulowania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Wycena nieruchomości rolnych z uwzględnieniem nowelizacji standardu rolnego"

Miejsce szkolenia:         Przystań "Między Deskami", ul. Wodnika 3,  Tomaszkowo
Prowadzący szkolenie: dr Jolanta Górska, rzeczoznawca majątkowy, ANR Warszawa

Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 9 30 - 10 00 Serwis kawowy
10 00 - 13 00 Nowelizacja przepisów prawa w zakresie obrotu gruntami rolnymi.
13 00 - 13 30  Przerwa obiadowa
13 30- 13 45 Serwis kawowy
13 45 - 18 00 Zasady szacowania nieruchomości rolnych w świetle znowelizowanego standardu rolnego. Procedury określania wartości nieruchomości rolnych i ich części składowych.   Zasady szacowania nieruchomości rolnych w świetle znowelizowanego standardu rolnego Procedury określania wartości nieruchomości rolnych i ich części składowych.

 Odpłatność za szkolenie: 100,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                150,-zł (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.
Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 17.10. 2016 r.  - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:  e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

                                                                                                             Wiceprezes
                                                                                                           Andrzej Nowak

ZAŁACZNIK

_______________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 09.09.2016 r.

Informacja Okręgowej Izby Radców Prawnych

ZAŁACZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 23.02.2016 r.

 

K O M U N I K A T

         Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę
na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału PSRWN w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. (środa) godz. 1700   -  I termin,
                                                                                   godz. 1715   -  II termin.
Miejsce zebrania: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.
Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres ostatnich 3 lat.
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybór Prezesa Oddziału.
 10. Wybór członków Zarządu Oddziału (do pięciu członków).
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej (do pięciu członków).
 12. Wybór Sądu Koleżeńskiego (do pięciu członków).
 13. Dyskusja nad strategią dalszej działalności Oddziału.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 15. Wybór Delegatów na IX Walny Zjazd Delegatów PSRWN.
 16. Wolne wnioski.

                                                                                             Prezes Zarządu Oddziału
                                                                                                Ryszard Cymerman

 

________________________________________________________________________________

 

Dot.: Wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych
na rok 2016 

 

 Szanowni Państwo,

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r.). Większości osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenie wygasa z końcem bieżącego roku lub w styczniu 2016 r.

Prezesom SRM przypominamy, że w ramach Porozumienia między PFSRM a PZU,  rzeczoznawcy mogą zwierać ubezpieczenia na specjalnych, atrakcyjnych warunkach, wspierając tym samym działalność Federacji. Część składki bowiem trafi do PFSRM i będzie przeznaczona na jej działania statutowe. Dlatego zachęcamy do korzystania z naszego programu, który przy bardzo dobrych warunkach dla samych rzeczoznawców, jednocześnie zapewnia nam środki na prowadzenie działalności.   Porozumienie nie ogranicza się tylko do OC obowiązkowego. W sumie dostępnych jest 7 rodzajów ubezpieczenia gwarantujących wszechstronną ochronę działalności zawodowej.

Firma iExpert.pl SA zajmująca się obsługą Porozumienia między Federacją a PZU, wdrożyła najpopularniejsze ubezpieczenia do swojego systemu online co znacznie usprawnia proces zawarcia ubezpieczeń. 

Osobą odpowiedzialną za obsługę programu ze strony iExpert.pl jest
Pani Iwona Rosińska. tel.: 22 100 26 01 tel.: 22 646 42 42  

email: iwona.rosinska@iexpert.pl  

________________________________________________________________________________

                                                           Olsztyn, dnia 04.12.2015r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie.

 

Termin spotkania: 16 grudnia 2015r. /środa/  godz. 17-19
Zebranie odbędzie się w formie wigilijnego spotkania z poczęstunkiem.
Miejsce spotkania: Klub Absolwenta "Arton", Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4  (naprzeciwko Starej  Kotłowni, wejście jak do stołówki studenckiej - niski parter).
Uczestnictwo: nieodpłatne
 Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu: do 14 grudnia 2015 r. 
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie  pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60  codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).
Tematyka  zebrania:

 1. Informacje stowarzyszeniowe
 2. Współpraca rzeczoznawców majątkowych
 3. Problematyka szkoleń w roku 2016

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

                                  ________________________________________________________________________________

    Olsztyn, dnia 12.10.2015r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

" Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami ( wyciąg z operatu szacunkowego ). Zmiany w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie prawo geodezyjno-kartograficzne"

DATA ZEBRANIA: 20.10.2015 r. (wtorek)  godz. 16.30 - 20.00   

MIEJSCE:  Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, parter, sala konferencyjna

PROWADZĄCY:    dr inż. Ludmiła Pietrzak

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 17.10.2015r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-38-52. 

 

 

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

                                                                               Olsztyn, dnia 10.04.2015r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
Z A P R A S Z A
w dniu 25.04.2015r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
Problemy wyceny nieruchomości przeznaczonych lub przejętych na cele drogowe.

Miejsce szkolenia:         Hotel JABŁOŃSKI  Dorotowo 74B, gm. Stawiguda
Prowadzący szkolenie: Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy,Warszawa

Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

         1. HARMONOGRAM   ZAJĘĆ:

       930 - 1000    Serwis kawowy

      1000 - 1300    Sposoby pozyskiwania nieruchomości na cele komunikacyjne. Zasady wyceny nieruchomości drogowych w świetle  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1300 - 1330     Przerwa obiadowa

1330- 1345     Serwis kawowy

 1345 - 1800    Procedury określania wartości nieruchomości przeznaczonych bądź przejętych na cele drogowe. Występujące błędy w procesie szacowania nieruchomości drogowych

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                  200,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).                  
     Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn
nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości
    uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 22.04.2015r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

5. INFORMACJE  dot. szkolenia  udzielane telefonicznie:  89/521-49-60; 89/523-38-52

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                                                                                               

                                                                                                                Wiceprezes
                                                                                                                          Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.02.2015r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Wycena prawa służebności przesyłu."

DATA ZEBRANIA: 17.02.2015 r. (wtorek)  godz. 1600 - 1800   

MIEJSCE: UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 2

PROWADZĄCY:     Cezary Kowalczyk

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 14.02.2015r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-38-52. 

 

                                                                                                            Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

                                                                              Olsztyn, dnia 04.12.2014r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie.

 

Termin spotkania: 17 grudnia 2014r. /środa/  godz. 17-19
Zebranie odbędzie się w formie wigilijnego spotkania z poczęstunkiem.
Miejsce spotkania: Bar"U Michała",Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 1 (pod Rektoratem)
Uczestnictwo: nieodpłatne
 Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu: do 12.12.2014r. 
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie  pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60  codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).
Tematyka  zebrania:

 1. Informacje stowarzyszeniowe
 2. Współpraca rzeczoznawców majątkowych
 3. Problematyka szkoleń w roku 2015

 

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.11.2014r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

 

"Analiza rynku nieruchomości w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami"

Tezy:

- aktualne informacje o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami,

- nowoczesne narzędzia pracy pośrednika ( przetwarzanie danych dotyczących

nieruchomości i transakcji ),

- obowiązki pośrednika w zakresie przekazywania danych w zakresie rynku

nieruchomości.

 

DATA ZEBRANIA: 19.11.2014 r. (środa) godz. 17 00 - 19 00

 

MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, aula - parter

 

PROWADZĄCY: Danuta Nalazek, pośrednik w obrocie nieruchomościami

 

UCZESTNICTWO: nieodpłatne

TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 17.11.2014r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pllub faksem lub telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-38-52.

 

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 30.06.2014r.

 

 

K O M U N I K A T

             Zarząd PSRWN Oddział w Olsztynie niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014r. podjął uchwałę o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniach 25-26 września 2014r.
w Rzeszowie. Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa  w Konferencji dla członka Stowarzyszenia wynosi 200,-zł  i  zostanie zaliczona na poczet składek członkowskich. Potwierdzenie udziału w Konferencji prosimy zgłosić do biura PSRWN O/Olsztyn.
Przy wniesieniu opłaty do 31 lipca 2014r. koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 750,-zł.
      Szczegóły dotyczące uczestnictwa w XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych są podane w komunikacie na stronie:

www.psrm.pl w zakładce KONFERENCJA
               

                                                                                        Zarząd PSRWN O/Olsztyn      

 

________________________________________________________________________________

K O M U N I K A T

 

XX - Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych

w Tenisie Ziemnym

O PUCHAR PREZYDENTA POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

 TERMIN: 19-20.06.2014 r.

 

MIEJSCE ROZGRYWEK: Olsztyński Klub Tenisowy "Jodowa" Olsztyn, ul. Jodłowa 9 NOCLEGI: OMEGA Hotel*** (szczegóły podane w programie turnieju)

ZGŁOSZENIA: do dnia 20.05.2014 r. prosimy przesłać formularz zgłoszenia

KOSZT UCZESTNICTWA: 550 zł od osoby biorącej udział w turnieju 150 zł od osoby towarzyszącej (koszt grilla i kolacji)

KONTAKT:

Janusz TRUSKOWSKI

kom. 608 656 059 fax. 89 527 04 99 e-mail: trusko23@tlen.pl

Piotr JASIŃSKI kom. 606 284 554

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

komunikat

Lokalizacja obiektów MPRzMwTZ OLSZTYN

HOTEL OMEGA

HOTEL OMEGA1

 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.04.2014r.

Informacja dla osób zamierzających uzyskać Świadectwo Uznania
Zawodowego REV oraz osób będących na liście REV


Przypominamy, że wnioski do rozpatrzenia przez Komisję Uznanie Zawodowego
PFSRM można składać przez cały rok, natomiast posiedzenia TEGoVA, na których listy
kandydatów, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne są zatwierdzane, odbywają się 2 razy w roku - wiosną i w jesienią.

Najbliższe odbędzie się pod koniec maja tego roku, a wykaz osób zakwalifikowanych musi dotrzeć do TEGoVA do 25.04.2014 r.
W tej sytuacji osoby zainteresowane terminem majowym, są proszone o złożenie wniosków wraz z pozostałymi dokumentami i wpłatą, do 15.04.2014 r. w Federacji.
16.04.2014 r. Komisja Uznania Zawodowego planuje posiedzenie w celu rozpatrzenia
wniosków jako podstawy do sporządzenia listy zakwalifikowanych.
Regulamin oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie PFSRM.
Jednocześnie przypominamy Kolegom, którzy uzyskali Świadectwo lub jego kontynuację w
roku 2013 i wcześniej, a wnoszą opłaty w systemie rat rocznych, o konieczności wpłaty raty za rok 2014 do dnia 31.05.2014 r. na konto Federacji.
Płatności należy dokonywać na poniższy numer rachunku:
78 1240 6218 1111 0000 5252 5500

WNIOSEK 

REGULAMIN DZIAŁANIA KUZ

PISMO PRZEWODNIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.02.2014r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT :"Ocena operatu szacunkowego w opinii Samorządowego Kolegium

Odwoławczego jako dowodu w procedurze opłat od nieruchomości"

 Program seminarium obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych.

 2. DATA SEMINARIUM: 19.02.2014 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

 3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

 4. PROWADZĄCY: Piotr Chybicki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.

 5. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa i serwisu kawowego.

6. TERMIN zgłoszenia: do dnia 12.02.2014r.- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem: (89) 521-49-60, lub telefonicznie: 89/521-49-60; 89/523-38-52.

7 FORMA płatności: wyłącznie przelewem na kontoPSRWN Oddział w Olsztynie,

nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 15.02.2014r. - nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

 8. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.11.2013r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 16.11.2013r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

" Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości - jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych." .

 

Miejsce szkolenia: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Zbigniew Januszewski, rzeczoznawca majątkowy, Lublin

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 9 30 - 10 00

 • Serwis kawowy

 10 00 - 13 00

 • Prawny charakter operatu szacunkowego w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Pomiar podobieństwa nieruchomości wycenianej do nieruchomości podobnych.
 • Ceny przeciętne: a) przepisy prawa, b) stanowisko Ministra Infrastruktury.

 13 00 - 13 30

 • Przerwa obiadowa

 13 30- 13 45

 • Serwis kawowy

 13 45 - 18 00

 • Cel i zakres analizy rynku nieruchomości: a) przepisy prawa, b) orzecznictwo sądowe,

c) określanie cech rynkowych, wag i stanu cech.

 • Wykorzystanie informacji z rynku nieruchomości do:

a) zestawienia nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej,

b) wyznaczania wskaźników zmiany cen transakcyjnych wskutek upływu czasu,

c) określania rozstępu cen przeciętnych (?C),

d) wyceny nieruchomości metodą porównywania parami, metodą korygowania ceny

średniej przy uwzględnieniu położenia ceny średniej w ?C - przykłady wyceny.

 • Ocena metod wyceny przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn

nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

 

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 13.112013r.- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem: (89) 521-49-60, lub telefonicznie: 89/521-49-60; 89/523-38-52

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 22.01.2014r.

DOKUMENTACJA W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2014

 

1. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubepieczenia z 13 grudnia 2013 r

2.Deklaracja_PZU_PFSRM_Indywidualne

3.Deklaracja_PZU_PFSRM_Nadwyzkowe

4.Deklaracja_PZU_PFSRM_Przedsiębiorca

5. 2014.01.10 Komunikat PFSRM - ubezpieczenie OC

6. Pismo PFSRM 014-2014

 

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 06.12.2013r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie.

Termin spotkania:18.12.2013r. /środa/ godz. 17-20

Zebranie odbędzie się w formie wigilijnego spotkania z poczęstunkiem.

Miejsce spotkania: Klub Absolwenta "Arton", Olsztyn-Kortowo,ul Prawocheńskiego 4 (naprzeciwko odnowionej Kotłowni, wejście jak do stołówki studenckiej - niski parter).

Uczestnictwo: nieodpłatne

Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu do 16.12.2013r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 codziennie oprócz piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).

Tematyka zebrania:

 • Informacje stowarzyszeniowe
 • Współpraca rzeczoznawców majątkowych
 • Problematyka szkoleń w roku 2014.

 Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.11.2013r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 16.11.2013r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

" Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości - jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych." .

 

Miejsce szkolenia: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Zbigniew Januszewski, rzeczoznawca majątkowy, Lublin

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 9 30 - 10 00

 • Serwis kawowy

 10 00 - 13 00

 • Prawny charakter operatu szacunkowego w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Pomiar podobieństwa nieruchomości wycenianej do nieruchomości podobnych.
 • Ceny przeciętne: a) przepisy prawa, b) stanowisko Ministra Infrastruktury.

 13 00 - 13 30

 • Przerwa obiadowa

 13 30- 13 45

 • Serwis kawowy

 13 45 - 18 00

 • Cel i zakres analizy rynku nieruchomości: a) przepisy prawa, b) orzecznictwo sądowe,

c) określanie cech rynkowych, wag i stanu cech.

 • Wykorzystanie informacji z rynku nieruchomości do:

a) zestawienia nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej,

b) wyznaczania wskaźników zmiany cen transakcyjnych wskutek upływu czasu,

c) określania rozstępu cen przeciętnych (?C),

d) wyceny nieruchomości metodą porównywania parami, metodą korygowania ceny

średniej przy uwzględnieniu położenia ceny średniej w ?C - przykłady wyceny.

 • Ocena metod wyceny przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn

nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

 

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 13.112013r.- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem: (89) 521-49-60, lub telefonicznie: 89/521-49-60; 89/523-38-52

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

 ________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 22.07.2013r.

 

K O M U N I K A T

  Zarząd PSRWN Oddział w Olsztynie niniejszym informuje, że podjął uchwałę o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej przez PFSRM w dniach

24-25 października 2013 roku w Warszawie. Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa wynosi dla członka Stowarzyszenia 200,-zł (udział w konferencji prosimy zgłosić także do biura PSRWN O/Olsztyn).

Przy zgłoszeniu do 31 lipca 2013r. koszty uczestnictwa w konferencji są wyraźnie niższe.

Szczegóły uczestnictwa w XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych są podane w komunikacie na stronie: http://konferencja.pfsrm.pl/

 

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.06.2013r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wspomaganie działalności rzeczoznawców majątkowych poprzez internetowe portale mapowe z wykorzystaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 19.06.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn-Kortowo ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2

4. PROWADZĄCY: Paweł Witkowski, UM Olsztyn - Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 • Miejski System Informacji Przestrzennej m. Olsztyna.
 • System zarządzania państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w m. Olsztyn.
 • Prezentacja wykorzystania wybranych systemów .

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 17.06.2013r.

UWAGA zgłoszenie wyjątkowo wyłącznie drogą elektroniczną:

e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8. FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 17.06.2013r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 14.05.2013r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

 

Z A P R A S Z A

w dniu 25.05.2013r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu odszkodowawczym" .

 

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

10 00 - 10 30

 • Serwis kawowy

 

10 30 - 13 30

 • Prawny charakter operatu szacunkowego w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Ustawowe cele i reguły ustalania odszkodowań na wybranych przykładach.

 

13 30 - 14 15

 • Przerwa obiadowa

 

14 15 - 14 30

 • Serwis kawowy

 

14 30 - 18 00

 • Sądowe kryteria oceny przydatności dowodowej operatu szacunkowego w wyrokowaniu sądu cywilnego.
 • Zakres dopuszczalności dowodowej z operatu szacunkowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

 

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 22.05.2013r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl;

9. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 26.03.2013 r.

 

K O M U N I K A T

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału PSRWN w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. (środa) godz. 17 00 - I termin,

godz. 17 15 -II termin.

Miejsce zebrania: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia:

 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 • Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres ostatnich 3 lat.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Wybór Prezesa Oddziału.
 • Wybór członków Zarządu Oddziału (do pięciu członków).
 • Wybór Komisji Rewizyjnej (do pięciu członków).
 • Wybór Sądu Koleżeńskiego (do pięciu członków).
 • Dyskusja nad strategią dalszej działalności Oddziału.
 • Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 • Wybór Delegatów na VIII Walny Zjazd Delegatów PSRWN.
 • Wolne wnioski.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 15.02.2013r.

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wykorzystanie operatów szacunkowych w postępowaniu sądów

administracyjnych."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 27.02.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna

Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa - III piętro

4. PROWADZĄCY: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 17 00 - 20 00

 • Procedury administracyjne w postępowaniu sądowym.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym dotyczące wartości nieruchomości.
 • Uwagi do operatów szacunkowych wykorzystanych w postępowaniu administracyjno-sądowym.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 25.02.2013r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 25.02.2013r

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 04.01.2013r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Uwarunkowania planistyczne zmian wartości nieruchomości."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 16.01.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

4. PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Rafalska, architekt miasta Olsztyna.

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 • Stan opracowań planistycznych miasta Olsztyna.
 • Wartość nieruchomości jako skutek opracowań planistycznych.
 • Wybrane przykłady zmian cen nieruchomości wynikające z uwarunkowań planistycznych

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn), 75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 12.01.2013r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 12.01.2013r

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 03.12.2012r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie.

Termin spotkania:19.12.2012r. /środa/ godz. 17-20

Zebranie odbędzie się w formie wigilijnego spotkania z poczęstunkiem.

Miejsce spotkania: Klub Baccalarium, Olsztyn-Kortowo,ul Prawocheńskiego 4

(obok stołówki studenckiej).

Uczestnictwo: nieodpłatne

Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu do 15.12.2012r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 codziennie oprócz piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).

Osoby, które zgłosiły wcześniej uczestnictwo w wigilijnym spotkaniu (podczas seminarium w dniu 15.11.2012r.), prosimy o potwierdzenie udziału.

 

Tematyka zebrania:

 • Informacje stowarzyszeniowe.
 • Współpraca rzeczoznawców majątkowych.
 • Problematyka szkoleń w roku 2013.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.11.2012r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wycena wód i gruntów pod wodami."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 15.11.2012 r. (czwartek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

4. PROWADZĄCY: prof. dr hab. Konrad Turkowski,

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 17 00 - 20 00

 • Regulacje prawne dotyczące wód i gruntów pod wodami.
 • Wycena stawów niehodowlanych, terenów pod wodami stojącymi i gruntów podmokłych.
 • Wycena urządzeń melioracji wodnych i gruntów pod rowami.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 12.11.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 15.11.2012r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.10.2012r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

 Z A P R A S Z A

w dniu 27.10.2012r. w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym."

 

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Sędzia Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie

 

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

 

1. HARMONOGRAM zajęć:

 9 30 - 10 00 Serwis kawowy

 10 00 - 13 00
 • Niezbędne elementy procedury wyceny nieruchomości.
 • Operat szacunkowy jako źródło ustaleń dowodowych w zakresie stanu i wartości nieruchomości.

 13 00 - 13 45 Przerwa obiadowa

13 45 - 14 00 Serwis kawowy

 14 00 - 17 30

 • Procedury i kryteria oceny wartości dowodowej operatów szacunkowych.
 • Aktualność i aktualizacja operatu szacunkowego.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 22.10.2012r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl;

5. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.10.2012r.

 

K O M U N I K A T

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie niniejszym informuje, że do końca br. organizuje dwa szkolenia rejestrowane

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

 • 27.X.2012r. (sobota) godz. 10:00 - 18:00 w Dorotowie, Hotel Jabłoński

wykładowca; Marian Wolanin, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, temat: "Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym".  

 • 22.XI.2012r. (czwartek) godz.17:00 -20:00 w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna - parter,

wykładowca: prof. dr hab. Konrad Turkowski, temat: "Wycena wód i gruntów pod wodami".

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach.

Warunki uczestnictwa przekazane będą w odrębnych komunikatach.

 

  

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 23.04.2012r.

U W A G A !

 

Podajemy aktualny termin i nowe miejsca szkolenia nt. "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny".

 

Odwołane szkolenie z dnia 24.03.2012r. odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2012 roku (sobota)

w godz. 10:00-18:00

w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu pozostają bez zmian (patrz program szkolenia).

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 22.03.2012r.

 

U W A G A !

Odwołane szkolenie w dniu 24.03.2012r. w Hotelu Jabłońskim w Dorotowie. !!!

  W związku z decyzją wykładowcy (względy osobiste) Pana Pawła Duciaka, zostaje przełożony termin szkolenia nt. "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny." z dnia 24.03.2012r. na inny termin, do uzgodnienia z PSRWN w Olsztynie.

Osoby, które dokonały wpłaty, a nie będą uczestniczyły w szkoleniu w nowym terminie, prosimy o informację w sprawie zwrotu wpłaty.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 8.03.2012r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.TEMAT : "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny " .

 

 

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SZKOLENIA: 24.03.2012 r. (sobota) godz. 10 00 - 18 00

3. MIEJSCE: Dorotowo 74 B, Hotel Jabłoński

4. PROWADZĄCY: Paweł Duciak, Departament Gospodarki Nieruchomościami,

MTBiGM, Warszawa

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

9 30 -10 00

•  Serwis kawowy

10 00 -13 00

•  Teoria wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne - zasada korzyści, negocjacje, rynkowość cen transakcyjnych

•  Dotychczasowe zasady i sposoby wyceny nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe- odrębność od ogólnych zasad wyceny

13 00 - 14 00

Lunch

14 00 - 18 00

•  Dotychczasowa praktyka wyceny - ciekawe wytyczne, zaskakujące opinie ekspertów, utrwalone orzecznictwo, konstytucyjność

•  Nowy § 36 rozporządzenia - rewolucja czy powrót do źródeł wyceny

•  Operaty szacunkowe wg starych zasad a możliwość ich dalszego wykorzystywania w postępowaniach administracyjnych

6. ODPŁATNOŚĆ: 125,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

150,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, lunch oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: do dnia 20.03.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 , e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 20.03.2012r.

9. INFORMACJE O SZKOLENIU: tel. (89) 523-38-52.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

ZGŁOSZENIE

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.02.2012r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

1.TEMAT : "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości" .

   

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

 

2. DATA SEMINARIUM: 15.02.2012 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn-Kortowo ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2

4. PROWADZĄCY: Zbigniew Baranowski - rzeczoznawca majątkowy, Warszawa

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 

•  Prawne i matematyczne podstawy realizacji podejścia dochodowego.

•  Procedury merytoryczne metody inwestycyjnej i metody zysków.

•  Podejście dochodowe na przykładach praktycznych.

 

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

 

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 13.02.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 13.02.2012r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

  ZGŁOSZENIE

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 17.01.2012r.

 

 

 K O M U N I K A T

S Z K O L E N I E

BA N K O W E

 

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie prowadzi nabór uczestników na szkolenie w formie kursu

54-godzinnego na temat:

" WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI"

w terminach:

edycja VI

11 - 13 kwietnia 2012r. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50

18 - 20 kwietnia 2012r. w Olsztynie

Kurs kończy się egzaminem testowym, którego pozytywny wynik upoważnia do wpisania uczestnika na tzw. "listę bankową".

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla członków stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM: 2200zł (plus opłata za egzamin 250zł)

dla pozostałych uczestników: 3200zł (plus opłata za egzamin 400zł)

Zgłoszenia uczestników na kurs należy przesłać na adres PSRWN Oddział

w Olsztynie na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 15 marca 2012r.

Informacje szczegółowe o kursie oraz druk formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie PFSRM : www.pfva.com.pl

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.12.2011r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie.

Termin spotkania: 21.12.2011r. /środa/ godz. 17-19

Zebranie odbędzie się w formie przedświątecznego spotkania z poczęstunkiem.

Miejsce spotkania : Klub Baccalarium, Olsztyn-Kortowo , ul Prawocheńskiego 4

(obok stołówki studenckiej).

Uczestnictwo : nieodpłatne

Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu do 17.12.2011r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie pod nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 codziennie oprócz piątku w godz. 15.30-17.00 (w piątki biuro jest nieczynne).

Osoby, które zgłosiły wcześniej uczestnictwo w przedświątecznym spotkaniu

(podczas seminarium w dniu 22.11.2011r.), prosimy o potwierdzenie udziału.

Tematyka zebrania:

•  Informacje stowarzyszeniowe.

•  Współpraca rzeczoznawców majątkowych.

•  Problematyka szkoleń w roku 2012.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.11.2011r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Aktualne problemy szacowania nieruchomości przejmowanych pod

drogi publiczne".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 22 listopada 2011 r. (wtorek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze PROWADZĄCY: Roman Grzelka - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Olsztyn,

Stanisław Kowalski - Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

Andrzej Kozuń - PSRWN O/Olsztyn

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Procedury przejmowania nieruchomości pod drogi publiczne.

•  Zasady ustalania odszkodowań za przejęte drogi w świetle aktualnych przepisów.

•  Wycena nieruchomości przejętych pod drogi.

6. ODPŁATNOŚĆ: 60,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

100,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 18.11.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 18.11.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 07.10.2011r.

U W A G A ! ___Z M I A N A ___T E R M I N U___ S E M I N A R I U M !!!

 W związku z decyzją wykładowcy dr Krzysztofa Zmarlickiego został

zmieniony termin seminarium szkoleniowego nt. "Szacowanie naniesień

sadowniczych i ozdobnych" z dnia 21.10.2011r. na dzień 15 10.2011r. (sobota) .

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian ( patrz program seminarium). Osoby, które zgłosiły się wcześniej prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium w nowym terminie .

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 03.10.2011r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

  Z A P R A S Z A

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Szacowanie naniesień sadowniczych i ozdobnych".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 15 10.2011r. (sobota) godz. 16 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

4. PROWADZĄCY: dr Krzysztof Zmarlicki, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

16 00 - 20 00

•  Podstawowe wiadomości o sadach i ogrodach działkowych

•  Metodyka szacowania roślin w sadach towarowych.

•  Metodyka szacowania roślin w ogrodach działkowych.

•  Szczególne przypadki wyceny naniesień roślinnych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 75,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

100,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 18.10.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 18.10.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 16.06.2011r.

Komunikat Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Stosownie do zapisu Uchwały nr 3/2011 Zarządu PSRWN Oddział w Olsztynie

z dnia 16.05.2011r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa w XX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbędzie się w dniach 28-30.09 2011r. w Katowicach

§ 1

Zarząd Oddziału uchwalił, co następuje : "przeznaczyć kwotę 250,-zł /osobę na dofinansowanie uczestnictwa w konferencji członkom Oddziału pod warunkiem braku zaległości w opłatach składek członkowskich" W imieniu Zarządu

 

 

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Ryszard Cymerman

 

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Katowice : www.srm.com.pl

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.06.2011r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

  Z A P R A S Z A

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 21.06.2011 r. (wtorek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: Andrzej Nowak

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Źródła danych o nieruchomościach leśnych i zadrzewionych.

•  Zasady szacowania gruntów i drzewostanów dla celów odszkodowawczych i obrotu wolnorynkowego.

•  Praktyczne przykłady szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych o różnych

funkcjach planistycznych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 20.06.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 20.06.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

  ZGŁOSZENIE

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Ryszard Cymerman

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.05.2011r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

  Z A P R A S Z A

w dniu 21.05.2011r. w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Odpowiedzialności

Zawodowej."

 

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Zbigniew Brodaczewski - przewodniczący Komisji

Odpowiedzialności Zawodowej ds. szacowania

nieruchomości.

 

 

Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

 

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

1. HARMONOGRAM zajęć:

 

10 00 - 10 30 •  Serwis kawowy

10 30 - 13 00

•  Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.

•  Warunki i zasady stosowania podejścia porównawczego.

13 00 - 13 30 •  Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45 •  Serwis kawowy

13 45 - 17 00

•  Praktyczne problemy stosowania metody porównywania parami.

•  Praktyczne problemy stosowania metody korygowania ceny średniej.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz zaświadczenia o

ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 16.05.2011r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz środy) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl ;

9. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie

zgłoszeń.!!!

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

ZGŁOSZENIE

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 19.04.2011r.

   

Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu br. nie odbędzie się

zebranie szkoleniowe członków Stowarzyszenia.

Następne spotkanie planowane jest w terminie: 21 maja 2011 roku (sobota) z następującym porządkiem:

PROGRAM SZKOLENIA

 

1.TEMAT SZKOLENIA : Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji

Odpowiedzialności Zawodowej

Program szkolenia zostanie zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i będzie obejmował

8 godzin zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SZKOLENIA: 21 maja 2011 r. (sobota) godz. 10:00 - 18:00

3. MIEJSCE: Dorotowo 74B gm. Stawiguda, Hotel JABŁOŃSKI

4. PROWADZĄCY: Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

- Zbigniew Brodaczewski

Szczegółowe informacje na temat szkolenia przekażemy w terminie późniejszym.

 

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 11.03.2011r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie aktualizacji opłat za

użytkowanie wieczyste."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 16.03.2011 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: Joanna Bogusławska-Klejment - członek etatowy SKO w Ciechanowie

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Procedura aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

•  Operat szacunkowy jako dowód w procesie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

•  Najczęstsze uchybienia w wycenach wykonywanych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 15.03.2011r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 codziennie w godz.15:30 -17:00 oprócz środy, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 16.03.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

 

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Ryszard Cymerman

ZGŁOSZENIE
_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.02.2011r.

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania działalności gospodarczej

prowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego " .

  Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

 

2. DATA SEMINARIUM: 16.02.2011 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: mgr Renata Macuk - biegły rewident

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Prowadzenie dokumentacji finansowej firmy.

•  Elektroniczne wspomaganie prowadzenia biura rzeczoznawcy majątkowego.

•  Udział rzeczoznawcy majątkowego badaniu sprawozdań finansowych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia oukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 14.02.2011r. Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 codziennie w godz.15:30 -17:00 oprócz środy, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 14.02.2011r..

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.11.2009 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

 

ZAPRASZA

  na szkolenie w dniu 04.12.2009 r. w godzinach 10 00 - 18 00 na temat:

  "Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne i pod drogi wewnętrzne"

 

Miejsce szkolenia: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B gm. Stawiguda

  Prowadzący szkolenie: mgr inż. Henryk Jędrzejewski - rzeczoznawca majątkowy, autor publikacji i wykładów na temat gospodarki nieruchomościami, były długoletni dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, pracowników gmin oraz innych urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury pod nr 2107
i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 00 - 10 30

•  Serwis kawowy

10 30 - 13 00

•  Ogólna problematyka dotycząca dróg.

•  Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne.

13 00 - 13 30

•  Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45

•  Serwis kawowy

13 45 - 17 00

•  Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne.

•  Przepisy dotyczące planowania przestrzennego a procedury nabywania nieruchomości pod drogi publiczne.

 

2 . ODPŁATNOŚĆ: 130,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn i praktykantów),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz certyfikatu o szkoleniu.

3. FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr: 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN ZGŁOSZENIA : do dnia 30.11.2009r. - Biuro PSRWN O/Olsztyntel./fax: (89) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, email: biuro@psrwn.olsztyn.pl

5. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax:(89) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, •  e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl, strona internetowa Stowarzyszenia: www.psrwn.olsztyn.pl

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

PROGRAM SZKOLENIA

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.09.2009r

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na zebranie szkoleniowe,

1.TEMAT : " Wycena ograniczonych praw rzeczowych"

2. DATA SZKOLENIA: 03.10.2009 r. godz. 10 00 - 18 00

3. MIEJSCE: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B gm. Stawiguda

4. PROWADZĄCY: Monika Nowakowska - rzeczoznawca majątkowy (Warszawa).

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 00 - 10 30 . Serwis kawowy

10 30 - 13 00 . Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych i ich rodzaje w świetle przepisów prawa. . Prawa zobowiązaniowe do nieruchomości.

13 00 - 13 30 . Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45 . Serwis kawowy

13 45 - 17 00 . Metodyka wyceny ograniczonych praw rzeczowych. . Przykłady wyceny ograniczonych praw rzeczowych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 130,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn i praktykantów), Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz certyfikatu o szkoleniu.

7. FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr: 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

8. TERMIN ZGŁOSZENIA : Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (089) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00 , e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl ;

. dla członków Stowarzyszenia - do dnia 25.09.2009r.

. dla praktykantów - 26 - 30.09.2009r .

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

9. INFORMACJE O SZKOLENIU: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (089) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

PROGRAM SZKOLENIA + zgłoszenie do pobrania

Wiceprezes

Andrzej Nowak


_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.03.2009r

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

ZAPRASZA

w dniu 21.03.2009 r. (sobota) w godzinach 10 00 - 14 00 na seminarium

na temat: " Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Arbitrażowej PFSRM "

 

Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych, pracowników gmin oraz innych urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

 

Zakres seminarium dotyczy tematyki:

•  aktualne problemy Komisji Arbitrażowej ,

•  szczególna staranność w procesie szacowania nieruchomości,

•  błędy i uchybienia popełniane w toku sporządzania operatu szacunkowego.

 

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Iwo Betke - rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Arbitrażowej PFSRM "

2. DATA SEMINARIUM: 21.03.2009 r. (sobota) godz. 10 00 - 14 00

3. MIEJSCE: Hotel KOPERNIK Olsztyn, ul. Warszawska 37

4. PROWADZĄCY: mgr inż. Iwo Betke - rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący

Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  10 00 - 11 30 •  Aktualne problemy Komisji Arbitrażowej.

11 30 - 11 45 •  Przerwa kawowa

11 45 - 14 00 •  Szczególna staranność w procesie szacowania nieruchomości.

•  Błędy i uchybienia popełniane w toku sporządzania operatu szacunkowego .

 

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn),

80,-zł (dla pozostałych uczestników).

Odpłatność obejmuje koszty seminarium oraz certyfikatu o seminarium.

7. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 17.03.2009r.

8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE O SZKOLENIU: Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax (089) 521-49-60, (089) 523-38-52, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 02.12.2008 r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie szkoleniowe.

Termin spotkania: 16.12.2008 r. /wtorek/ godz. 17-19

Szkolenie odbędzie się w formie przedświątecznego spotkania z poczęstunkiem.

Miejsce spotkania : Klub Baccalarium, Olsztyn-Kortowo , ul Prawocheńskiego 4

(obok stołówki studenckiej).

Uczestnictwo : odpłatność w wysokości 20,-zł

Opłatę za uczestnictwo w spotkaniu proszę dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia

lub w ostateczności u Skarbnika.

Nr konta: PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646

Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu do 13.12.2008r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie pod nr telefonu/faksu: 089-521-49-60 codziennie oprócz środy w godz. 14.30-16.30 (w środy biuro jest nieczynne).

Tematyka szkolenia:

 • Informacje z Rady Krajowej PFSRM.
 • Informacje z posiedzenia Zarządu Głównego PSRWN.
 • Współpraca rzeczoznawców majątkowych.
 • Problematyka szkoleń w roku 2009.

 

Wiceprezes Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie ZAPRASZA w dniu 26.11.2008 r. w godzinach 17 00 - 20 00 na seminarium na temat: "

Wartości inne niż wartość rynkowa" Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

Zakres seminarium dotyczy tematyki: . rodzaje wartości zdefiniowanych w KSWP 2, . interpretacja wartości innych niż wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa, . cele, dla których mogą mieć zastosowania wartości inne niż wartość rynkowa.

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

PROGRAM SZKOLENIA

Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

ZEBRANIE SZKOLENIOWE: Obiekty budowlane jako przedmiot wyceny

Materiały szkoleniowe do pobrania - opracował: G. Wójcik

1.Obiekty budowlane definicja pobierz

1.Obiekty budowlane wymagania prawa budowlanego pobierz

1.kob[1] pobierz

1.raportmieszkaniowy052007 pobierz

1.raportmieszkaniowy062007 pobierz

1.raportmieszkaniowy082007 pobierz

1.raportmieszkaniowy092007 pobierz

1.pb tekst ujednolicony 2007 pobierz

_________________________________________________________________________________

Regulamin działania Komisji d.s. uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych

więcej...

_________________________________________________________________________________

Informacja o rekomendowanym przez Komisję Standardów statusie dotychczasowych standardów i stanie zawansowania prac nad nowymi standardami i notami przygotowana na posiedzenie Rady Krajowej PFSRM w dniach 12-13 grudnia 2007 roku więcej...

_________________________________________________________________________________

Uchwały i wnioski podjęte na posiedzeniu Rady Krajowej

w dniach: 12 i 13 grudnia 2007r. więcej...

_________________________________________________________________________________

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z ZEBRANIA WIGILIJNEGO NASZEGO ODDZIAŁU

w dniu 19.12.2007 r. - więcej...

__________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 4/2007 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie z dnia 03.07.2007 r. więcej...

 

__________________________________________________________________________________

Zarząd Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Białymstoku zaprasza w dniach 16 i 17 czerwca 2007 roku na szkolenie obejmujące tematy:    więcej...

__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

 

 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk