Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik


 

logo

POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro 10-532 Olsztyn;

tel./ faks 521 49 60


_________________________________________________________________________________

KOMISJA OPINIUJĄCA PRZY PSRWN OLSZTYN

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane Komisje Opiniujące oraz inne komisje stałe.

Do zadań Komisji Opiniującej należy:

- dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,

- prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

Skład osobowy Komisji Opiniującej ustala Zarząd Stowarzyszenia

 • Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu
   • Jerzy Makowski - przewodniczący
   • Janusz Jasiński - członek
   • Jerzy Korejwo - członek
   • Andrzej Kozuń  -  członek
   • Michał Luto - członek
   • Andrzej Nowak - członek
   • Teresa Wąsowicz - członek
   • Grzegorz Wójcik - członek
   • Zbigniew Zysk - członek

 

__________________________________________________________________________

Komunikat Komisji Opiniodawczo - Rozjemczej PSRWN Oddział  Olsztyn

      W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami (wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2017 r., poz. 1509)  informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. ze strony internetowej PSRWN Oddział Olsztyn zostały usunięte informacje o negatywnych ocenach wydanych o opiniowanych operatach szacunkowych.

 

                                                                                               Przewodniczący
                                                                           Komisji O-R  PSRWN Oddział Olsztyn
                                                                                             Jerzy Makowski

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 


 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk