Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik


 

logo

POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro 10-532 Olsztyn;

tel./ faks 521 49 60


_________________________________________________________________________________

KOMISJA OPINIUJĄCA PRZY PSRWN OLSZTYN

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane Komisje Opiniujące oraz inne komisje stałe.

Do zadań Komisji Opiniującej należy:

- dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,

- prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

Skład osobowy Komisji Opiniującej ustala Zarząd Stowarzyszenia

 • Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu
   • Jerzy Makowski - przewodniczący
   • Janusz Jasiński - członek
   • Jerzy Korejwo - członek
   • Andrzej Kozuń  -  członek
   • Andrzej Nowak - członek
   • Janusz Sztwiertnia - członek
   • Teresa Wąsowicz - członek
   • Grzegorz Wójcik - członek
   • Zbigniew Zysk - członek

 

__________________________________________________________________________

KOMUNIKATY KOMISJI - 6 marca 2017r.

1.  Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 09.03.2016 r. wydała negatywną opinię nr 3/2016 z dnia 31.03.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


2.  Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 29.02.2016 r. wydała negatywną opinię nr 4/2016 z dnia 31.03.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


3.  Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 18.02.2016 r. wydała negatywną opinię nr 5/2016 z dnia 30.03.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


4.  Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 07.03.2016 r. wydała negatywną opinię nr 6/1/2016 z dnia 26.04.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


5.  Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 07.03.2016 r. wydała negatywną opinię nr 6/2/2016 z dnia 29.04.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


6. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 20.04.2016 r. wydała negatywną opinię nr 7/2016 z dnia 31.05.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


7. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 01.06.2016 r. wydała negatywną opinię nr 8/2016 z dnia 31.07.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).

8. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 14.07.2016 r. wydała negatywną opinię nr 9/2016 z dnia 18.08.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).

 9. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 19.09.2016 r. wydała negatywną opinię nr 10/2016 z dnia 28.10.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


10. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 21.07.2016 r. wydała negatywną opinię nr 11/2016 z dnia 18.09.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


11. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 19.09.2016 r. wydała negatywną opinię nr 12/2016 z dnia 14.11.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


12. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 19.09.2016 r. wydała negatywne opinie nr 13a/2016 i 13b/2016  z dnia  25.11.2016 r. o operatach szacunkowych ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


13. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 19.09.2016 r. wydała negatywne opinie nr 14/1/2016 i 14/2/2016 z dnia 12.12.2016 r. o operatach szacunkowych ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


14. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 04.10.2016 r. wydała negatywną opinię nr 16/2/2016 z dnia 07.12.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


15. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 10.10. 2016 r. wydała negatywną opinię nr 17/2016 z dnia 05.12.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


16. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 03.11. 2016 r. wydała negatywną opinię nr 19/2016 z dnia 29.11.2016 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


17. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 12.12. 2016 r. wydała negatywną opinię nr 20/2016 z dnia 12.01.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


18. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 21.12.2016 r. wydała negatywną opinię nr 21/2017 z dnia 23.01.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


19. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 28.12.2016 r. wydała negatywną opinię nr 22/2016 z dnia 26.01.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


20. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 28.12.2016 r. wydała negatywną opinię nr 23/2016 z dnia 25.01.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


21. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 03.01.2017 r. wydała negatywną opinię nr 1/2017 z dnia 17.01.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).


22. Komisja Opiniująca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie informuje, że w sprawie z dnia 30.01.2017 r. wydała negatywną opinię nr 2/2017 z dnia 28.02.2017 r. o operacie szacunkowym ( podstawa prawna: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami).

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 


 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk