Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznik


 

logo


POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
WYCENY NIERUCHOMOŚCI
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

Plac Konsulatu Polskiego 1 , pokój 310, III piętro 10-532 Olsztyn;

tel./ faks 521 49 60

________________________________________________________________________________

  Olsztyn, dnia 06.02.2019 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A


w dniu 20.02.2019r. (środa) w godzinach 1700 - 2000 na zajęcia warsztatowe ( 2 pkt ) na temat:
"  Służebności gruntowe w działaniu rzeczoznawcy majątkowego ".
Tezy wykładu:

1. Projektowanie obszarów służebności oraz ustalanie wynagrodzeń
za ustanowienie służebności :
-służebność drogi koniecznej,
- służebność osobista /dożywocie/,
- służebność przesyłu.     
 2. Projektowanie obszarów bezumownego
korzystania z nieruchomości związanych z sieciami przesyłowymi oraz
ustalanie wynagrodzeń z tego tytułu.

Miejsce szkolenia:    NOT Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, aula parter
Prowadzący szkolenie: Jerzy Korejwo, rzeczoznawca majątkowy
Uczestnictwo:  nieodpłatne
Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu : do dnia 17.02.2019 r.
Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,

telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. szkolenia: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

 

Wiceprezes Andrzej Nowak

 

________________________________________________________________________________

                                                 Olsztyn, dnia 20.09.2018r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 13.10.2018r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na zajęcia szkoleniowo-warsztatowe na temat:
              " Rzeczoznawca majątkowy a zmiany w prawie nieruchomościowym ".


Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego i ich wpływu na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
1. Grunt za 12% wartości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2. Szybciej, taniej, standardy urbanistyczne zamiast planu miejscowego - specustawa mieszkaniowa.
3. Własne podwórko - m.in. znaczenie oceny operatów szacunkowych, zapisy umowne o obowiązku potwierdzania aktualności operatu szacunkowego, doskonalenie zawodowe i zakaz statystyki w wycenie.


Miejsce szkolenia:    Pensjonat "Warmińskie Klimaty ",  ul. Drozda 30,  Tomaszkowo

Prowadzący szkolenie: Paweł Duciak, Warszawa. Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji publicznej od ponad piętnastu lat związany z wyceną nieruchomości i zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Współautor komentarza do najnowszej ustawy przekształceniowej. 

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
9.30 - 10.00    Serwis kawowy
10.00 - 13.00    wykład
13.00 - 13.30     Przerwa obiadowa
13.30- 13.45     Serwis kawowy
13.45 - 18.00    wykład

 Odpłatność za szkolenie: 150,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                   200,-zł (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 9.10. 2018 r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną: e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

Wiceprezes Andrzej Nowak

Załączniki:

1) Program szkolenia i formularz złoszeniowy

________________________________________________________________________________

                                                                             Olsztyn, dnia 24.04.2018r.

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie, w ramach realizacji programu szkoleń członków Stowarzyszenia, uprzejmie zaprasza na zebranie szkoleniowe na temat:

" RODO - Unijna reforma ochrony danych osobowych.
Zastosowanie na polskim rynku ".
                             Wykładowca mgr Zbigniew Kubiński.

Szkolenie, organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r.
( wtorek ) w godz. 10.00 - 15.00  ( 6 godzin edukacyjnych ) w Hotelu Kopernik
w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 37.

Zgłoszenia na seminarium proszę składać na druku załączonego formularza  na adres organizatora. 

Załączniki:

1) Program szkolenia

2) Formularz zgłoszenia

___________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.03.2018r.

        

     Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Prawo wodne - nowy system gospodarowania wodą" 

1. Wody i nieruchomości - wzajemne powiązania

2. Nowe zasady obrotu gruntów pod wodami stojącymi

3. Opłaty za usługi wodne ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

 

DATA ZEBRANIA: 20.03.2018 r. (wtorek)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:                  NOT w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, aula -parter

PROWADZĄCY:     Konrad Turkowski

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 16.03.2018r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

 Wiceprezes Andrzej Nowak

___________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 01.02.2018r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza

członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Nowe przeliczniki wartości drzewostanów  w procedurach szacowania nieruchomości leśnych"

1. Zasady wyceny gruntów leśnych przeznaczonych na cele leśne oraz na cele inwestycyjne

2. Procedury szacowania drzewostanów leśnych techniką szczegółową i wskaźnikową

3. Wycena drzewostanów techniką wskaźnikową z wykorzystaniem nowych przeliczników na
wybranych przykładach

 

DATA ZEBRANIA: 14.02.2018 r. (środa)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:                  UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 2

PROWADZĄCY:     Andrzej  Nowak

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 12.02.2018r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl, telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-36-79

ZAŁACZNK

                                                                                                             Wiceprezes Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział
w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 03.06.2017r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
"Służebności publiczne"

 

Miejsce szkolenia:         Hotel Jabłoński, Dorotowo 74B,
Prowadzący szkolenie: Mirosław Gdesz, sędzia Sądu Administracyjnego w Warszawie                               
Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

       930 - 1000   

 • Serwis kawowy

      1000 - 1300   

 • Aktualne problemy publicznego obrotu nieruchomościami

- ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a grunty publiczne
- użytkowanie wieczyste w świetle aktualnego orzecznictwa  

1300 - 1330  

 • Przerwa obiadowa

     1330- 1345    
     Serwis kawowy

     1345 - 1800   

 •      Służebność publiczna ustanawiana w trybie ugn :

         -  Przesłanki wydania decyzji w trybie art. 124 ugn 
-  Rokowania z właścicielami
-  Ograniczanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
-  Odszkodowanie z tytułu ograniczenia
-   Decyzja o czasowym ograniczeniu na remont albo konserwacja - art. 124b ugn
-   Przesłanki zastosowania art. 126 ugn

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                  200,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).                 
     Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego.

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn
nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości
    uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 28.05.2017r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

5. INFORMACJE  dot. szkolenia  udzielane telefonicznie:   89/523-38-52
                                                                                                

 

ZAŁACZNIK

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

" Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy ".
Tezy:
                                     - Opinia biegłego sądowego
       - Rodzaje opracowań dla potrzeb sądowych
           - Udział biegłego w postępowaniu przed sądem.

 

DATA ZEBRANIA: 19.04.2017 r. (środa)  godz. 1700 - 1900   

MIEJSCE:    UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 201

PROWADZĄCY:     Jerzy Korejwo, rzeczoznawca majątkowy

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 14.04.2017r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr faksu: 89-521-49-60, nr tel. 89-523-38-52.

INFORMACJE dot. zebrania: tel.  (89) 523-38-52. 

ZAŁACZNIK

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

 

                                                                         Olsztyn, dnia 07.11.2016r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A
w dniu 19.11.2016r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:
"Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości"

Miejsce szkolenia:  Hotel Jabłoński, Dorotowo 74B,
Prowadzący szkolenie: dr hab. Jacek Zyga, rzeczoznawca majątkowy                              
Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
     9 30 - 10 00   

 • Serwis kawowy

     10 00 - 13 00   

 • Analiza prawnych podstaw obliczania wartości nakładów z tytułu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 

    13 00 - 13 30  

 • Przerwa obiadowa

     13 30- 13 45    
     Serwis kawowy
     13 45 - 18 00   

 • Rozliczanie nakładów  właścicieli nieruchomości w sytuacji  naliczania opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury.
 • Rozliczanie nakładów posiadaczy zależnych i samoistnych z właścicielami, na etapie znoszenia współwłasności, wspólności majątkowej oraz spadkobierców.

 Odpłatność za szkolenie: 100,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                150,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 15.11.2016 r.  - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:  e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 5214960
                                                                     

 

                                        Wiceprezes
                                                                                                         Andrzej Nowak

ZAŁACZNIK

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 03.10.2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 22.10.2016r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
"Nowe uregulowania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Wycena nieruchomości rolnych z uwzględnieniem nowelizacji standardu rolnego"

Miejsce szkolenia:         Przystań "Między Deskami", ul. Wodnika 3,  Tomaszkowo
Prowadzący szkolenie: dr Jolanta Górska, rzeczoznawca majątkowy, ANR Warszawa

Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 9 30 - 10 00 Serwis kawowy
10 00 - 13 00 Nowelizacja przepisów prawa w zakresie obrotu gruntami rolnymi.
13 00 - 13 30  Przerwa obiadowa
13 30- 13 45 Serwis kawowy
13 45 - 18 00 Zasady szacowania nieruchomości rolnych w świetle znowelizowanego standardu rolnego. Procedury określania wartości nieruchomości rolnych i ich części składowych.   Zasady szacowania nieruchomości rolnych w świetle znowelizowanego standardu rolnego Procedury określania wartości nieruchomości rolnych i ich części składowych.

 Odpłatność za szkolenie: 100,- zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                150,-zł (dla pozostałych  uczestników szkolenia).
Należność należy wpłacić na konto:
 nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie
- nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.
Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 17.10. 2016 r.  - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:  e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

                                                                                                             Wiceprezes
                                                                                                           Andrzej Nowak

ZAŁACZNIK

________________________________________________________________________________

                                                    Olsztyn, dnia 12.10.2015r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

" Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami ( wyciąg z operatu szacunkowego ). Zmiany w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie prawo geodezyjno-kartograficzne"

DATA ZEBRANIA: 20.10.2015 r. (wtorek)  godz. 16.30 - 20.00   

MIEJSCE:  Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1, parter, sala konferencyjna

PROWADZĄCY:    dr inż. Ludmiła Pietrzak

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 17.10.2015r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-38-52. 

 

                                                                                                             Wiceprezes
Andrzej Nowak

_______________________________________________________________________________

 

                                                                               Olsztyn, dnia 10.04.2015r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
Z A P R A S Z A
w dniu 25.04.2015r. (sobota) w godzinach 1000 - 1800 na szkolenie na temat:
Problemy wyceny nieruchomości przeznaczonych lub przejętych na cele drogowe.

Miejsce szkolenia:         Hotel JABŁOŃSKI  Dorotowo 74B, gm. Stawiguda
Prowadzący szkolenie: Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy,Warszawa

Program szkolenia został przygotowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

         1. HARMONOGRAM   ZAJĘĆ:

       930 - 1000    Serwis kawowy

      1000 - 1300    Sposoby pozyskiwania nieruchomości na cele komunikacyjne. Zasady wyceny nieruchomości drogowych w świetle  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1300 - 1330     Przerwa obiadowa

1330- 1345     Serwis kawowy

 1345 - 1800    Procedury określania wartości nieruchomości przeznaczonych bądź przejętych na cele drogowe. Występujące błędy w procesie szacowania nieruchomości drogowych

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),
                                  200,-zł  (dla pozostałych  uczestników szkolenia).                  
     Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn
nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości
    uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 22.04.2015r. - zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem:(89) 521-49-60

5. INFORMACJE  dot. szkolenia  udzielane telefonicznie:  89/521-49-60; 89/523-38-52

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                                                                                               

                                                                                                                Wiceprezes
                                                                                                                          Andrzej Nowak

 

________________________________________________________________________________

 Olsztyn, dnia 10.02.2015r.

 

             Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie szkoleniowe na temat:

"Wycena prawa służebności przesyłu."

DATA ZEBRANIA: 17.02.2015 r. (wtorek)  godz. 1600 - 1800   

MIEJSCE: UWM Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiegp 15, sala nr 2

PROWADZĄCY:     Cezary Kowalczyk

UCZESTNICTWO:  nieodpłatne
TERMIN zgłoszenia uczestnictwa w zebraniu : do dnia 14.02.2015r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@psrwn.olsztyn.pl,
telefonicznie: nr telefonu/faksu: 89-521-49-60 (codziennie oprócz  piątku w godz. 15.30-17.00).

INFORMACJE dot. zebrania: tel. (89) 521-49-60; (89) 523-38-52. 

 

                                                                                                            Wiceprezes
Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.02.2014r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT :"Ocena operatu szacunkowego w opinii Samorządowego Kolegium

Odwoławczego jako dowodu w procedurze opłat od nieruchomości"

 Program seminarium obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych.

 2. DATA SEMINARIUM: 19.02.2014 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

 3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

 4. PROWADZĄCY: Piotr Chybicki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.

 5. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa i serwisu kawowego.

6. TERMIN zgłoszenia: do dnia 12.02.2014r.- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem: (89) 521-49-60, lub telefonicznie: 89/521-49-60; 89/523-38-52.

7 FORMA płatności: wyłącznie przelewem na kontoPSRWN Oddział w Olsztynie,

nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 15.02.2014r. - nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

 8. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.11.2013r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 16.11.2013r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

" Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości - jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych." .

 

Miejsce szkolenia: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Zbigniew Januszewski, rzeczoznawca majątkowy, Lublin

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 9 30 - 10 00

 • Serwis kawowy

 10 00 - 13 00

 • Prawny charakter operatu szacunkowego w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Pomiar podobieństwa nieruchomości wycenianej do nieruchomości podobnych.
 • Ceny przeciętne: a) przepisy prawa, b) stanowisko Ministra Infrastruktury.

 13 00 - 13 30

 • Przerwa obiadowa

 13 30- 13 45

 • Serwis kawowy

 13 45 - 18 00

 • Cel i zakres analizy rynku nieruchomości: a) przepisy prawa, b) orzecznictwo sądowe,

c) określanie cech rynkowych, wag i stanu cech.

 • Wykorzystanie informacji z rynku nieruchomości do:

a) zestawienia nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej,

b) wyznaczania wskaźników zmiany cen transakcyjnych wskutek upływu czasu,

c) określania rozstępu cen przeciętnych (?C),

d) wyceny nieruchomości metodą porównywania parami, metodą korygowania ceny

średniej przy uwzględnieniu położenia ceny średniej w ?C - przykłady wyceny.

 • Ocena metod wyceny przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. FORMA płatności: wyłącznie przelew na konto: PSRWN Oddział Olsztyn

nr 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie - nie ma możliwości uiszczenia opłaty za szkolenie gotówką.

 

4. TERMIN zgłoszenia: do dnia 13.112013r.- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną:e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl lub faksem: (89) 521-49-60, lub telefonicznie: 89/521-49-60; 89/523-38-52

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.06.2013r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wspomaganie działalności rzeczoznawców majątkowych poprzez internetowe portale mapowe z wykorzystaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 19.06.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn-Kortowo ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2

4. PROWADZĄCY: Paweł Witkowski, UM Olsztyn - Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 • Miejski System Informacji Przestrzennej m. Olsztyna.
 • System zarządzania państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w m. Olsztyn.
 • Prezentacja wykorzystania wybranych systemów .

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 17.06.2013r.

UWAGA zgłoszenie wyjątkowo wyłącznie drogą elektroniczną:

e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8. FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 17.06.2013r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

PROGRAM + ZGŁOSZENIE 

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 14.05.2013r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

 

Z A P R A S Z A

w dniu 25.05.2013r. (sobota) w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu odszkodowawczym" .

 

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

10 00 - 10 30

 • Serwis kawowy

 

10 30 - 13 30

 • Prawny charakter operatu szacunkowego w postępowaniu odszkodowawczym.
 • Ustawowe cele i reguły ustalania odszkodowań na wybranych przykładach.

 

13 30 - 14 15

 • Przerwa obiadowa

 

14 15 - 14 30

 • Serwis kawowy

 

14 30 - 18 00

 • Sądowe kryteria oceny przydatności dowodowej operatu szacunkowego w wyrokowaniu sądu cywilnego.
 • Zakres dopuszczalności dowodowej z operatu szacunkowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

 

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 22.05.2013r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl;

9. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 PROGRAM + ZGŁOSZENIE

 

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 15.02.2013r.

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wykorzystanie operatów szacunkowych w postępowaniu sądów

administracyjnych."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 27.02.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna

Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa - III piętro

4. PROWADZĄCY: sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 17 00 - 20 00

 • Procedury administracyjne w postępowaniu sądowym.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym dotyczące wartości nieruchomości.
 • Uwagi do operatów szacunkowych wykorzystanych w postępowaniu administracyjno-sądowym.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 25.02.2013r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 25.02.2013r

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 04.01.2013r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Uwarunkowania planistyczne zmian wartości nieruchomości."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 16.01.2013 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

4. PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Rafalska, architekt miasta Olsztyna.

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 • Stan opracowań planistycznych miasta Olsztyna.
 • Wartość nieruchomości jako skutek opracowań planistycznych.
 • Wybrane przykłady zmian cen nieruchomości wynikające z uwarunkowań planistycznych

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn), 75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 12.01.2013r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 12.01.2013r

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 05.11.2012r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Wycena wód i gruntów pod wodami."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych i każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 15.11.2012 r. (czwartek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1, sala konferencyjna - parter

4. PROWADZĄCY: prof. dr hab. Konrad Turkowski,

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ: 17 00 - 20 00

 • Regulacje prawne dotyczące wód i gruntów pod wodami.
 • Wycena stawów niehodowlanych, terenów pod wodami stojącymi i gruntów podmokłych.
 • Wycena urządzeń melioracji wodnych i gruntów pod rowami.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 12.11.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 15.11.2012r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.10.2012r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

 Z A P R A S Z A

w dniu 27.10.2012r. w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym."

 

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Sędzia Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie

 

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z powyższym każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

 

1. HARMONOGRAM zajęć:

 9 30 - 10 00 Serwis kawowy

 10 00 - 13 00
 • Niezbędne elementy procedury wyceny nieruchomości.
 • Operat szacunkowy jako źródło ustaleń dowodowych w zakresie stanu i wartości nieruchomości.

 13 00 - 13 45 Przerwa obiadowa

13 45 - 14 00 Serwis kawowy

 14 00 - 17 30

 • Procedury i kryteria oceny wartości dowodowej operatów szacunkowych.
 • Aktualność i aktualizacja operatu szacunkowego.

 

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu, serwisu kawowego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 22.10.2012r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail:biuro@psrwn.olsztyn.pl;

5. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie (oprócz piątku) w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.10.2012r.

 

K O M U N I K A T

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie niniejszym informuje, że do końca br. organizuje dwa szkolenia rejestrowane

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

 • 27.X.2012r. (sobota) godz. 10:00 - 18:00 w Dorotowie, Hotel Jabłoński

wykładowca; Marian Wolanin, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, temat: "Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym".  

 • 22.XI.2012r. (czwartek) godz.17:00 -20:00 w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna - parter,

wykładowca: prof. dr hab. Konrad Turkowski, temat: "Wycena wód i gruntów pod wodami".

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach.

Warunki uczestnictwa przekazane będą w odrębnych komunikatach.

 

  

Wiceprezes

Andrzej Nowak

________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 23.04.2012r.

U W A G A !

 

Podajemy aktualny termin i nowe miejsca szkolenia nt. "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny".

 

Odwołane szkolenie z dnia 24.03.2012r. odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2012 roku (sobota)

w godz. 10:00-18:00

w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu pozostają bez zmian (patrz program szkolenia).

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

PROGRAM + ZGŁOSZENIE

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 22.03.2012r.

 

U W A G A !

Odwołane szkolenie w dniu 24.03.2012r. w Hotelu Jabłońskim w Dorotowie. !!!

  W związku z decyzją wykładowcy (względy osobiste) Pana Pawła Duciaka, zostaje przełożony termin szkolenia nt. "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny." z dnia 24.03.2012r. na inny termin, do uzgodnienia z PSRWN w Olsztynie.

Osoby, które dokonały wpłaty, a nie będą uczestniczyły w szkoleniu w nowym terminie, prosimy o informację w sprawie zwrotu wpłaty.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 8.03.2012r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.TEMAT : "Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe - nowe regulacje, stare problemy. Teoria i praktyka wyceny " .

 

 

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SZKOLENIA: 24.03.2012 r. (sobota) godz. 10 00 - 18 00

3. MIEJSCE: Dorotowo 74 B, Hotel Jabłoński

4. PROWADZĄCY: Paweł Duciak, Departament Gospodarki Nieruchomościami,

MTBiGM, Warszawa

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

9 30 -10 00

•  Serwis kawowy

10 00 -13 00

•  Teoria wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne - zasada korzyści, negocjacje, rynkowość cen transakcyjnych

•  Dotychczasowe zasady i sposoby wyceny nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe- odrębność od ogólnych zasad wyceny

13 00 - 14 00

Lunch

14 00 - 18 00

•  Dotychczasowa praktyka wyceny - ciekawe wytyczne, zaskakujące opinie ekspertów, utrwalone orzecznictwo, konstytucyjność

•  Nowy § 36 rozporządzenia - rewolucja czy powrót do źródeł wyceny

•  Operaty szacunkowe wg starych zasad a możliwość ich dalszego wykorzystywania w postępowaniach administracyjnych

6. ODPŁATNOŚĆ: 125,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

150,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, lunch oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: do dnia 20.03.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 , e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 20.03.2012r.

9. INFORMACJE O SZKOLENIU: tel. (89) 523-38-52.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

ZGŁOSZENIE

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.02.2012r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

1.TEMAT : "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości" .

   

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

 

2. DATA SEMINARIUM: 15.02.2012 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn-Kortowo ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2

4. PROWADZĄCY: Zbigniew Baranowski - rzeczoznawca majątkowy, Warszawa

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

 

•  Prawne i matematyczne podstawy realizacji podejścia dochodowego.

•  Procedury merytoryczne metody inwestycyjnej i metody zysków.

•  Podejście dochodowe na przykładach praktycznych.

 

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

 

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 13.02.2012r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 13.02.2012r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

  ZGŁOSZENIE

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 17.01.2012r.

 

 K O M U N I K A T

S Z K O L E N I E

BA N K O W E

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie prowadzi nabór uczestników na szkolenie w formie kursu

54-godzinnego na temat:

" WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI"

w terminach:

edycja VI

11 - 13 kwietnia 2012r. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50

18 - 20 kwietnia 2012r. w Olsztynie

Kurs kończy się egzaminem testowym, którego pozytywny wynik upoważnia do wpisania uczestnika na tzw. "listę bankową".

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla członków stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM: 2200zł (plus opłata za egzamin 250zł)

dla pozostałych uczestników: 3200zł (plus opłata za egzamin 400zł)

Zgłoszenia uczestników na kurs należy przesłać na adres PSRWN Oddział

w Olsztynie na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 15 marca 2012r.

Informacje szczegółowe o kursie oraz druk formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie PFSRM : www.pfva.com.pl

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.11.2011r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Aktualne problemy szacowania nieruchomości przejmowanych pod

drogi publiczne".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 22 listopada 2011 r. (wtorek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze PROWADZĄCY: Roman Grzelka - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Olsztyn,

Stanisław Kowalski - Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

Andrzej Kozuń - PSRWN O/Olsztyn

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Procedury przejmowania nieruchomości pod drogi publiczne.

•  Zasady ustalania odszkodowań za przejęte drogi w świetle aktualnych przepisów.

•  Wycena nieruchomości przejętych pod drogi.

6. ODPŁATNOŚĆ: 60,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

100,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 18.11.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 18.11.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 07.10.2011r.

 

U W A G A !

Z M I A N A

T E R M I N U

S E M I N A R I U M !!!

 W związku z decyzją wykładowcy dr Krzysztofa Zmarlickiego został

zmieniony termin seminarium szkoleniowego nt. "Szacowanie naniesień

sadowniczych i ozdobnych" z dnia 21.10.2011r. na dzień 15 10.2011r. (sobota) .

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian ( patrz program seminarium). Osoby, które zgłosiły się wcześniej prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium w nowym terminie .

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd PSRWN O/Olsztyn

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia. 03.10.2011r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

  Z A P R A S Z A

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Szacowanie naniesień sadowniczych i ozdobnych".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 15 10.2011r. (sobota) godz. 16 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

4. PROWADZĄCY: dr Krzysztof Zmarlicki, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

16 00 - 20 00

•  Podstawowe wiadomości o sadach i ogrodach działkowych

•  Metodyka szacowania roślin w sadach towarowych.

•  Metodyka szacowania roślin w ogrodach działkowych.

•  Szczególne przypadki wyceny naniesień roślinnych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 75,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

100,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 18.10.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 18.10.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.06.2011r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

  Z A P R A S Z A

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : "Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych".

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 21.06.2011 r. (wtorek) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: Andrzej Nowak

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Źródła danych o nieruchomościach leśnych i zadrzewionych.

•  Zasady szacowania gruntów i drzewostanów dla celów odszkodowawczych i obrotu wolnorynkowego.

•  Praktyczne przykłady szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych o różnych

funkcjach planistycznych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 20.06.2011r .

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 poniedziałek-czwartek w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 20.06.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

  ZGŁOSZENIE

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Ryszard Cymerman

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.05.2011r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

Z A P R A S Z A

w dniu 21.05.2011r. w godzinach 10 00 - 18 00 na szkolenie na temat:

"Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Odpowiedzialności

Zawodowej."

Miejsce szkolenia : Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B, gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: Zbigniew Brodaczewski - przewodniczący Komisji

Odpowiedzialności Zawodowej ds. szacowania nieruchomości.

Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych i pracowników urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

1. HARMONOGRAM zajęć:

10 00 - 10 30 . Serwis kawowy

10 30 - 13 00

. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.

. Warunki i zasady stosowania podejścia porównawczego.

13 00 - 13 30 . Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45 . Serwis kawowy

13 45 - 17 00

. Praktyczne problemy stosowania metody porównywania parami.

. Praktyczne problemy stosowania metody korygowania ceny średniej.

2. ODPŁATNOŚĆ: 150,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz zaświadczenia o

ukończeniu szkolenia.

3. FORMA płatności: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN zgłoszenia : do dnia 16.05.2011r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie (oprócz środy) w godz.15:30 -17:00 ,

e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl ;

9. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (89) 521-49-60

codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie

zgłoszeń.!!!

Wiceprezes

Andrzej Nowak

ZGŁOSZENIE

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 19.04.2011r.

   

Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu br. nie odbędzie się

zebranie szkoleniowe członków Stowarzyszenia.

Następne spotkanie planowane jest w terminie: 21 maja 2011 roku (sobota) z następującym porządkiem:

PROGRAM SZKOLENIA

 

1.TEMAT SZKOLENIA : Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji

Odpowiedzialności Zawodowej

Program szkolenia zostanie zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i będzie obejmował

8 godzin zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SZKOLENIA: 21 maja 2011 r. (sobota) godz. 10:00 - 18:00

3. MIEJSCE: Dorotowo 74B gm. Stawiguda, Hotel JABŁOŃSKI

4. PROWADZĄCY: Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

- Zbigniew Brodaczewski

Szczegółowe informacje na temat szkolenia przekażemy w terminie późniejszym.

 

  Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 11.03.2011r.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie aktualizacji opłat za

użytkowanie wieczyste."

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. DATA SEMINARIUM: 16.03.2011 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: Joanna Bogusławska-Klejment - członek etatowy SKO w Ciechanowie

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Procedura aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

•  Operat szacunkowy jako dowód w procesie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

•  Najczęstsze uchybienia w wycenach wykonywanych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia o

ukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 15.03.2011r.

Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 codziennie w godz.15:30 -17:00 oprócz środy, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 16.03.2011r.

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

 

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Ryszard Cymerman

ZGŁOSZENIE

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.02.2011r.

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania działalności gospodarczej

prowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego " .

  Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i obejmuje 4 godziny zajęć dydaktycznych, zaś każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

 

2. DATA SEMINARIUM: 16.02.2011 r. (środa) godz. 17 00 - 20 00

3. MIEJSCE: Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 (NOT), sala konferencyjna na parterze.

4. PROWADZĄCY: mgr Renata Macuk - biegły rewident

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

17 00 - 20 00

•  Prowadzenie dokumentacji finansowej firmy.

•  Elektroniczne wspomaganie prowadzenia biura rzeczoznawcy majątkowego.

•  Udział rzeczoznawcy majątkowego badaniu sprawozdań finansowych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków i praktykantów PSRWN O/Olsztyn),

75,-zł (dla pozostałych uczestników seminarium).

Odpłatność obejmuje koszty uczestnictwa w seminarium oraz zaświadczenia oukończeniu seminarium.

7. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM: do dnia 14.02.2011r. Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: 89 521 49 60 codziennie w godz.15:30 -17:00 oprócz środy, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

8 FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział w Olsztynie nr:88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 14.02.2011r..

9. INFORMACJE O SEMINARIUM: tel. (89) 523-38-52, (89) 521-49-60.

ZGŁOSZENIE

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 12.11.2009 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie   ZAPRASZA

na szkolenie w dniu 04.12.2009 r. w godzinach 10 00 - 18 00 na temat:

  "Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne i pod drogi wewnętrzne"

Miejsce szkolenia: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B gm. Stawiguda

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Henryk Jędrzejewski - rzeczoznawca majątkowy, autor publikacji i wykładów na temat gospodarki nieruchomościami, były długoletni dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

  Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, pracowników gmin oraz innych urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Program szkolenia został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury pod nr 2107
i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 00 - 10 30

•  Serwis kawowy

10 30 - 13 00

•  Ogólna problematyka dotycząca dróg.

•  Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne.

13 00 - 13 30

•  Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45

•  Serwis kawowy

13 45 - 17 00

•  Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne.

•  Przepisy dotyczące planowania przestrzennego a procedury nabywania

nieruchomości pod drogi publiczne.

2 . ODPŁATNOŚĆ: 130,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn i

praktykantów), 200,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz certyfikatu o szkoleniu.

3. FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

4. TERMIN ZGŁOSZENIA : do dnia 30.11.2009r. - Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax: (89) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00,

email: biuro@psrwn.olsztyn.pl

5. INFORMACJE o szkoleniu: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax:(89) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00,

•  e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

•  strona internetowa Stowarzyszenia: www.psrwn.olsztyn.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

PROGRAM SZKOLENIA

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 10.09.2009r

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na zebranie szkoleniowe,

1.TEMAT : " Wycena ograniczonych praw rzeczowych"

 

2. DATA SZKOLENIA: 03.10.2009 r. godz. 10 00 - 18 00

3. MIEJSCE: Hotel JABŁOŃSKI Dorotowo 74B gm. Stawiguda

4. PROWADZĄCY: Monika Nowakowska - rzeczoznawca majątkowy (Warszawa).

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 00 - 10 30 •  Serwis kawowy

10 30 - 13 00 •  Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych i ich rodzaje w świetle przepisów prawa. •  Prawa zobowiązaniowe do nieruchomości.

13 00 - 13 30 •  Przerwa obiadowa

13 30 - 13 45 •  Serwis kawowy

13 45 - 17 00 •  Metodyka wyceny ograniczonych praw rzeczowych. •  Przykłady wyceny ograniczonych praw rzeczowych.

6. ODPŁATNOŚĆ: 130,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn i praktykantów), Odpłatność obejmuje koszty szkolenia, obiadu oraz certyfikatu o szkoleniu.

7. FORMA PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr: 88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie.

8. TERMIN ZGŁOSZENIA : Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (089) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00 , e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl ;

•  dla członków Stowarzyszenia - do dnia 25.09.2009r.

•  dla praktykantów - 26 - 30.09.2009r .

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.!!!

9. INFORMACJE O SZKOLENIU: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax: (089) 521-49-60 codziennie oprócz środy w godz.15:30 -17:00, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

  PROGRAM SZKOLENIA + zgłoszenie do pobrania

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 11.05.2009r

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na comiesięczne zebranie szkoleniowe, które odbędzie się w terminie:

•  20.05.2009 r. (środa) godz. 17 00 ,

•  na temat: Praktyczne procedury analizy rynku dla potrzeb szacowania nieruchomości w podejściu porównawczym,

•  prowadzący: dr inż. Łukasz Żuk,

•  Miejsce szkolenia: Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 15.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 14.04.2009r

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na comiesięczne zebranie szkoleniowe, które odbędzie się w terminie: 22.04.2009 r. (środa) godz. 17 00 - Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (projekt z 27 marca 2009r.) .

Miejsce szkolenia: Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 15.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak


_________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 05.03.2009r

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

ZAPRASZA

w dniu 21.03.2009 r. (sobota) w godzinach 10 00 - 14 00 na seminarium

na temat: " Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Arbitrażowej PFSRM "

 

Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych, pracowników gmin oraz innych urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

 

Zakres seminarium dotyczy tematyki:

•  aktualne problemy Komisji Arbitrażowej ,

•  szczególna staranność w procesie szacowania nieruchomości,

•  błędy i uchybienia popełniane w toku sporządzania operatu szacunkowego.

 

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Iwo Betke - rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

 

PROGRAM SEMINARIUM

1.TEMAT : " Ocena operatów szacunkowych w opinii Komisji Arbitrażowej PFSRM "

2. DATA SEMINARIUM: 21.03.2009 r. (sobota) godz. 10 00 - 14 00

3. MIEJSCE: Hotel KOPERNIK Olsztyn, ul. Warszawska 37

4. PROWADZĄCY: mgr inż. Iwo Betke - rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący

Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

  10 00 - 11 30 •  Aktualne problemy Komisji Arbitrażowej.

11 30 - 11 45 •  Przerwa kawowa

11 45 - 14 00 •  Szczególna staranność w procesie szacowania nieruchomości.

•  Błędy i uchybienia popełniane w toku sporządzania operatu szacunkowego .

 

6. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn),

80,-zł (dla pozostałych uczestników).

Odpłatność obejmuje koszty seminarium oraz certyfikatu o seminarium.

7. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 17.03.2009r.

8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE O SZKOLENIU: Biuro PSRWN O/Olsztyn

tel./fax (089) 521-49-60, (089) 523-38-52, e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA + zgłoszenie do pobrania

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 13.01.2009 r

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie niniejszym informuje Koleżanki i Kolegów, że w styczniu br. nie organizujemy szkolenia dla członków PSRWN Oddział w Olsztynie. Przewidujemy, że w pierwszym kwartale 2009 roku odbędą się następujące szkolenia zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury:

luty 2009 r. - Wykorzystanie metod statystycznych w analizie rynku dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.

marzec 2009 r. - Zakres i procedury oceny operatów szacunkowych przez Komisję Arbitrażową PFSRM.

Szczegółowy komunikat dotyczący planowanych szkoleń jw. zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 02.12.2008 r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na przedświąteczne zebranie szkoleniowe.

Termin spotkania: 16.12.2008 r. /wtorek/ godz. 17-19

Szkolenie odbędzie się w formie przedświątecznego spotkania z poczęstunkiem.

Miejsce spotkania : Klub Baccalarium, Olsztyn-Kortowo , ul Prawocheńskiego 4

(obok stołówki studenckiej).

Uczestnictwo : odpłatność w wysokości 20,-zł

Opłatę za uczestnictwo w spotkaniu proszę dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia

lub w ostateczności u Skarbnika.

Nr konta: PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, 88 1020 3541 0000 5002 0089 2646

Termin zgłoszenia udziału w spotkaniu do 13.12.2008r.

Zgłoszenia proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@psrwn.olsztyn.pl, faksem lub telefonicznie pod nr telefonu/faksu: 089-521-49-60 codziennie oprócz środy w godz. 14.30-16.30 (w środy biuro jest nieczynne).

Tematyka szkolenia:

 • Informacje z Rady Krajowej PFSRM.
 • Informacje z posiedzenia Zarządu Głównego PSRWN.
 • Współpraca rzeczoznawców majątkowych.
 • Problematyka szkoleń w roku 2009.

  Wiceprezes

  Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

ZAPRASZA

w dniu 26.11.2008 r. w godzinach 17 00 - 20 00 na seminarium na temat:

" Wartości inne niż wartość rynkowa"

 

Program seminarium został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców

majątkowych.

Zakres seminarium dotyczy tematyki:

•  rodzaje wartości zdefiniowanych w KSWP 2,

•  interpretacja wartości innych niż wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa,

•  cele, dla których mogą mieć zastosowania wartości inne niż wartość rynkowa.

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Program seminarium został zgłoszony w Ministerstwie Infrastruktury i każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

PROGRAM SZKOLENIA

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

 

Olsztyn, dnia 12.06.2008r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na comiesięczne zebranie szkoleniowe, które odbędzie się w środę przypadającą po piętnastym dniu każdego miesiąca.

Miejsce szkolenia: Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2.

W czerwcu 2008 roku przewidujemy realizację niżej wymienionego tematu szkoleniowego w następującym terminie:

18.06.2008 r . godz. 17 00 - Szacowanie nieruchomości leśnych i zadrzewionych -

referuje Andrzej Nowak

 

Ponadto w trakcie zebrania omawiane są sprawy organizacyjne Stowarzyszenia oraz przekazywane komunikaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia i Federacji.

Równocześnie przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich, których wysokość wynosi 25 zł miesięcznie. Składki można wpłacać na rachunek Oddziału PSRWN w PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, konto nr: 88102035410000500200892646 lub bezpośrednio u skarbnika na zebraniach szkoleniowych.

 

 

Prezes Zarządu Oddziału

Ryszard Cymerman

 

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 15.05.2008r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na comiesięczne zebranie szkoleniowe, które odbędzie się w środę przypadającą po piętnastym dniu każdego miesiąca.

Miejsce szkolenia: Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2.

W maju 2008 roku przewidujemy realizację niżej wymienionego tematu szkoleniowego w następującym terminie:

21.05.2008 r . godz. 18 00 - Informacja o działaniach Zespołu Biegłych Sądowych -

referuje Wacław Bryżys Wiceprezes Sądu Okręgowego

w Olsztynie.

Uwaga!!! Zmiana godziny szkolenia.

Ponadto w trakcie zebrania omawiane są sprawy organizacyjne Stowarzyszenia

oraz przekazywane komunikaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia i Federacji.

 

Równocześnie przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich, których wysokość wynosi 25 zł miesięcznie. Składki można wpłacać na rachunek Oddziału PSRWN w PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, konto nr: 88102035410000500200892646 lub bezpośrednio u skarbnika na zebraniach szkoleniowych.

 

Wiceprezes

Andrzej Nowak

_________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.04.2008r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział w Olsztynie

ZAPRASZA

na szkolenie w dniu 16.04.2008r. na temat:

" OPŁATA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE OD NIERUCHOMOŚCI"

Program szkolenia został opracowany dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych, pracowników gmin oraz innych urzędów obsługujących gospodarkę nieruchomościami.

Zakres tematu dotyczy problemów prawno-merytorycznych i ich interpretacji z wykorzystaniem przykładów praktycznych .

Wiceprezes

Andrzej Nowak

__________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 07.04.2008r.

PROGRAM SZKOLENIA

1.TEMAT: OPŁATA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE OD NIERUCHOMOŚCI

2. DATA SZKOLENIA: 16.04.2008r. godz. 10 00 - 18 00

3. MIEJSCE: NOT OLSZTYN, PLAC KONSULATU POLSKIEGO 1

4. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

10 00 - 12 00 OPŁATA PLANISTYCZNA OD NIERUCHOMOŚCI

- prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

12 15 - 14 00 OPŁATY ADIACENCKIE OD NIERUCHOMOŚCI

- prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

14 00 - 15 00 Przerwa obiadowa

15 00 - 18 00 OPŁATA PLANISTYCZNA I OPŁATY ADIACENCKIE OD NIERUCHOMOŚCI W INTERPRETACJI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE - Zdzisław Tomaszewski - Piotr Chybicki

5. ODPŁATNOŚĆ: 50,-zł (dla członków PSRWN Oddział Olsztyn), 100,-zł (dla pozostałych uczestników szkolenia).

6. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI: przelew na konto PSRWN Oddział Olsztyn nr:

88 1020 35410000 5002 0089 2646 PKO BP S.A. Oddz. 2 w Olsztynie do dnia 14.04.2008r.

7. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE O SZKOLENIU: Biuro PSRWN O/Olsztyn tel./fax (089) 521-49-60, (089) 523-38-52 e-mail: biuro@psrwn.olsztyn.pl

Wiceprezes

Andrzej Nowak

 

__________________________________________________________________________________

Olsztyn, dnia 04.01.2008r.

 

Zarząd Oddziału PSRWN w Olsztynie uprzejmie zaprasza Koleżankę/Kolegę

na comiesięczne zebrania szkoleniowe, które odbywają się w środy przypadające po piętnastym dniu każdego miesiąca.

Miejsce szkolenia: Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 2.

W pierwszym kwartale 2008 roku przewidujemy realizację niżej wymienionych tematów szkoleniowych w następujących terminach:

16.01.2008 r . godz. 17 00 - Zasady udostępniania bazy danych o nieruchomościach -

referuje Sławomir Machnik (Urząd Miasta Olsztyn).

Obiekty budowlane jako przedmiot wyceny - referuje Grzegorz Wójcik.

20.02.2008 r. godz. 17 00 - Wartość rynkowa i odtworzeniowa nieruchomości -

uregulowania w standardzie zawodowym - referuje Sabina Źróbek.

19.03.2008 r. godz. 17 00 - Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - referuje Beata Faltynowska Urząd Wojewódzki.

Ponadto w trakcie zebrań omawiane są sprawy organizacyjne Stowarzyszenia

oraz przekazywane komunikaty, dotyczące działalności Stowarzyszenia i Federacji.

 

Równocześnie przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich, których wysokość wynosi 25 zł miesięcznie. Składki można wpłacać na rachunek Oddziału PSRWN w PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie, konto nr: 88102035410000500200892646 lub bezpośrednio u skarbnika na zebraniach szkoleniowych.

__________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________

 


 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk